CCustomer® Sales Management System

Den molnbaserade plattformen CCustomer® Sales Management System hjälper er att ta kontroll på resultatet och säljorganisationens arbete, så att ni säljer mer.

Alla kan sälja mer

Alla säljorganisationer vill sälja mer och alla säljchefer vill få ut mer av sin säljorganisation. I det arbete som då krävs upplever många bristande kontroll och effektivitet. Regelmässigt lägger säljare för mycket tid på kunder med liten potential och för lite tid på kunder med stor potential. Vidare upplever många att det är svårt med struktur i säljarbetet. Bristen på struktur leder till bristande datakvalitet och svårigheter att följa upp och styra säljarbetet; svårigheter att kalibrera arbetet och skala upp resultatet.

Varför är det såhär? En bidragande orsak är att de CRM-system (Customer Relationship Management) som finns på marknaden inte bygger på en metod som tydligt definierar hur saker och ting hänger ihop i säljprocesser och vad som faktiskt påverkar säljorganisationens resultat. Istället kan all möjlig data loggas med resultatet att säljaren inte vad data i systemet skall användas till och därför inte heller vet vilken data som ska vara 100% korrekt och uppdaterad. Säljarens vilja och engagemang att aktivt jobba i systemet och hålla det uppdaterat minskar därför snabbt. Gammal data börjar då samlas på hög och till vanligheterna hör offerter som skickats ut men som ingen följer upp, prospekteringslistor som ingen aktivt bearbetar och namn på företag som inte längre existerar.

Det i sin tur leder till att säljchefen tappar kontrollen över resultatet och säljorganisationens arbete. Vardagen fylls med osäkerhet och en ständig oro för hur man ska nå sina mål.

CCustomer® Sales Management System hjälper er ta kontroll

Inom CCustomer AB har vi gjort precis tvärtom mot alla CRM-system. Sedan starten 2013 har vi enbart fokuserat på att utveckla en generisk modell för att standardisera säljprocesser i alla branscher. Metoden har implementerats i stora och små företag i vitt skilda branscher med mycket goda resultat, se våra referenser. Baserat på den nu beprövade metoden har vi utvecklat en molnbaserad plattform för att stödja företag att jobba enligt den metoden, så att man säljer mer.

Den molnbaserade plattformen CCustomer® Sales Management System bygger på den beprövade säljutvecklingsmetoden CCustomer® och fokuserar på säljorganisationens kontinuerliga lärande och förbättringsarbete (Riktning, Vad, Hur, Volym, Datakvalitet). CCustomer® Sales Management System kompletterar de CRM-system för kunddata som finns på plats hos företag så att man kan sälja mer genom metodiskt och faktabaserat säljarbete.

Hör av dig så berättar vi mer om hur ni kan få full utväxling på de verktyg eller Excel-baserade strukturer ni redan har på plats idag, så att ni tar kontroll på uppföljningen och styrningen av säljarbetet och säljer mer.

Referenser

Behöver du vägledning?

Ring oss eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom sälj.