Genomgång av säljutvecklingsmetoden CCustomer® "Se Kunden"

Säljutvecklingsmetoden CCustomer® med tillhörande verktyg hjälper dig att ta kontroll över säljorganisationer så att ni säljer mer med befintliga säljresurser. Här går vi övergripande igenom de olika stegen i metoden.

Övergripande genomgång av säljutvecklingsmetoden CCustomer®

För att bidra till att årets mål nås, så behöver säljorganisationens insatser fokuseras på kunder med stor potential, på rätt säljaktiviteter som ger mycket tillbaka och på ett optimalt genomförande. Vidare behöver tillräckligt många sådana säljaktiviteter genomföras, så att årets mål nås. Genom att jobba metodiskt i säljarbetet kan resultatet följas upp och lärdomar återföras i ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Allt säljarbete syftar till att ni som företag ska nå ert övergripande mål. Därför tar säljutvecklingsmetoden CCustomer® avstamp i företagets övergripande mål så att säljarbetet får ett tydligt fokus. Vikten av detta kan inte nog betonas.

Genom faktabaserad kundanalys, som vi baserar på er redan befintliga kunddata, får vi fram var ni har störst sannolikhet att göra affärer och ni får nya insikter för hur ni kan öka konverteringen och intäkterna med era befintliga säljresurser genom att ni fokuserar på rätt kunder:

  • Vilka befintliga kunder ni har störst sannolikhet att göra affär på (vilka små kunder ni har störst sannolikhet att göra större, mot vilka kunder ni har störst sannolikhet att göra affär genom korsförsäljning)
  • Vilka f.d. kunder ni har störst sannolikhet att återaktivera
  • Baserat på kännetecknen för era bästa kunder – vilka nya kunder ni ska fokusera på och vilka ni inte ska lägga kraft på

Ni gör ett uttag från ekonomisystemet och skickar oss data, vi organiserar, normaliserar och analyserar data, därefter håller vi en workshop kring resultatet. Vi är helt självgående i kundanalysen, vi behöver ett uppstartsmöte med er och sedan att ni närvarar vid leveranstillfället.

Därefter håller vi 2 st workshops kring kundprioritering, så att alla köper in på och förstår arbetssättet. Kundprioriteringsarbetet följs upp under de interna säljavstämningarna.

I det proaktiva säljarbetet ska säljaren ha hög aktivitetsnivå – många affärsmöjligheter ska vara igång samtidigt och alla måste bevakas. Det ställer krav på säljaren att fokusera sina säljinsatser där de ger mest effekt: på affärsmöjligheter som är närmast pengar och där timingen är rätt. Fokuseringen möjliggörs genom en tydlig prioriteringsmodell, nästa aktivitet och datum nästa aktivitet.

Genom att arbeta standardiserat och strukturerat går det vidare att skruva på en parameter åt gången i säljarbetet, se vad justeringen leder till och återföra lärdomar i ett kontinuerligt förbättringsarbete. Det går inte om arbetet sker ad-hoc.

För att bidra till att årets mål nås, så behöver säljorganisationens insatser fokuseras på kunder med stor potential, på rätt säljaktiviteter som ger mycket tillbaka och på ett optimalt genomförande. Vidare behöver tillräckligt många sådana säljaktiviteter genomföras, så att årets mål nås. Genom att jobba metodiskt i säljarbetet kan resultatet följas upp och lärdomar återföras i ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Säljutvecklingsmetoden CCustomer® är en kontinuerlig process. Veckovis eller varannan vecka hålls uppföljningar inom säljgruppen. Syftet med med de veckovisa säljavstämningarna är att skapa transparens och samsyn och säljpipens utveckling, säkerställa framdriften i säljpipen (säljorganisationen ska bara jobba med en relevant och uppdaterad säljpipe), säkerställa kvalitet på data i CRM-verktyget och att återföra lärdomar för ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Säljutvecklingsmetoden CCustomer®

Säljutvecklingsmetoden CCustomer® är en metod för hela säljarbetet från strategiska mål ner till konkreta aktiviteter och uppföljning. Med tydliga delprocesser, steg, verktyg och reflekterande frågor möjliggör den för dig och din säljorganisation att bedriva ett metodiskt, proaktivt och faktabaserat säljarbete så att ni kan sälja mer med era befintliga säljresurser. Varje del av säljutvecklingsmetoden CCustomer® bygger på faktabaserade beslutsunderlag.

Säljutvecklingsmetoden CCustomer® – sälj mer genom metodiskt och faktabaserat säljarbete! © 2013, 2021 CCustomer AB

Här kan du läsa mer om de vägledande principerna inom säljutvecklingsmetoden CCustomer®.

Behöver du vägledning?

Ring oss eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom sälj.