Genomgång av metoden CCustomer® "Se Kunden"

Metoden CCustomer® med tillhörande verktyg hjälper dig att sälja mer med dina befintliga säljresurser. Här går vi övergripande igenom de olika stegen i metoden.

Övergripande genomgång av metoden CCustomer®

Allt säljarbete syftar till att ni som företag ska nå ert övergripande mål. Därför tar metoden CCustomer® avstamp i ert företags övergripande mål och vision så att säljarbetet får ett tydligt fokus. Vikten av detta kan inte nog betonas.

Efter att ni har påmint er om ert övergripande mål behöver ni besluta vilka kunder ni ska prioritera för att mest effektivt ta er till målet. Samtidigt beslutar ni vilka kunder ni ska lägga mindre tid och kraft på. För att skapa den här samsynen krävs faktabaserade beslutsunderlag vilket ni får genom faktabaserad kundanalys

Då ni har begränsat med säljtid och säljresurser, så måste ni prioritera de befintliga och potentiella kunder där ni får mest tillbaka, där ni har störst sannolikhet att göra bra affärer över tid.

Metoden CCustomer® bygger på det faktum att säljarbete är en iterativ process. D.v.s. genom att en säljande medarbetare arbetar metodiskt och strukturerat i sitt dagliga säljarbete kan medarbetaren dels förbättra sitt resultat genom att jobba hårdare men även genom att metodiskt förbättra och utveckla sitt arbete.

När ni tydliggjort vilka kunder ni ska fokusera på så behöver ni säkerställa att ni verkligen jobbar jobbar mot de kunderna och att ni gör det i tillräcklig omfattning. Därför innehåller metoden CCustomer® en kontrollpanel för säljstyrning och arbetsprocesser för att bedriva lyckosam pipeline-management.

Metoden CCustomer® är en kontinuerlig process. Veckovis eller varannan vecka hålls uppföljningar inom säljgruppen (se “Säljstyrning”). Helårsvis följs kundportföljens utveckling upp (se “Faktabaserad kundanalys”).

Metoden CCustomer®

Metoden CCustomer® en metod för hela säljarbetet från strategiska mål ner till konkreta aktiviteter och uppföljning. Med tydliga delprocesser, steg, verktyg och reflekterande frågor möjliggör den för dig och din säljorganisation att bedriva ett metodiskt, proaktivt och faktabaserat säljarbete så att ni kan sälja mer med era befintliga säljresurser. Varje del av metoden CCustomer® bygger på faktabaserade beslutsunderlag.

Metoden CCustomer® – sälj mer genom faktabaserat säljarbete! © 2013, 2020 CCustomer AB

Behöver du vägledning?

Ring oss eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom sälj.