Genomgång av säljutvecklingsmetoden CCustomer® "Se Kunden"

Säljutvecklingsmetoden CCustomer® med tillhörande verktyg hjälper dig att sälja mer med dina befintliga säljresurser. Här går vi övergripande igenom de olika stegen i metoden.

Övergripande genomgång av säljutvecklingsmetoden CCustomer®

Allt säljarbete syftar till att ni som företag ska nå ert övergripande mål. Därför tar säljutvecklingsmetoden CCustomer® avstamp i ert företags övergripande mål och vision så att säljarbetet får ett tydligt fokus. Vikten av detta kan inte nog betonas.

Efter att ni har påmint er om ert övergripande mål behöver ni besluta vilka kunder ni ska prioritera för att mest effektivt ta er till målet. Samtidigt beslutar ni vilka kunder ni ska lägga mindre tid och kraft på. För att skapa den här samsynen krävs faktabaserade beslutsunderlag vilket ni får genom faktabaserad kundanalys

Då ni har begränsat med säljtid och säljresurser, så måste ni prioritera de befintliga och potentiella kunder där ni får mest tillbaka, där ni har störst sannolikhet att göra bra affärer över tid.

Säljutvecklingsmetoden CCustomer® bygger på det faktum att säljarbete är en iterativ process. D.v.s. genom att säljorganisationen arbetar metodiskt och strukturerat enligt en tydlig metod, så kan resultatet av säljarbetet följas upp och lärdomar återföras. Det leder till ett kontinuerligt förbättringsarbete i säljorganisationens arbete mot uppsatta mål.

När säljorganisationen tydliggjort mot vilka kunder man ska fokusera och vad man ska göra mot dessa kunder, så behöver man säkerställa att man verkligen jobbar mot dessa kunder, att man gör rätt saker och att man gör det tillräckligt mycket så att målen nås. Säljutvecklingsmetoden CCustomer® kommer därför med en kontrollpanel för uppföljning och säljstyrning som bygger på den data säljorganisationen matar in i befintligt CRM-system. Om ett sådant system inte finns, så har säljutvecklingsmetoden CCustomer® en struktur för att börja logga data kring säljarbetet. 

Säljutvecklingsmetoden CCustomer® är en kontinuerlig process. Veckovis eller varannan vecka hålls uppföljningar inom säljgruppen, kvartalsvis genomförs Win/Loss analys för att återföra lärdomar och helårsvis följs kundportföljens utveckling upp genom faktabaserad kundanalys. Syftet med med de veckovisa säljavstämningarna är att skapa transparens och samsyn och säljpipens utveckling, säkerställa framdriften i säljpipen (säljorganisationen ska bara jobba med en relevant och uppdaterad säljpipe) och att återföra lärdomar för ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Säljutvecklingsmetoden CCustomer®

Säljutvecklingsmetoden CCustomer® är en metod för hela säljarbetet från strategiska mål ner till konkreta aktiviteter och uppföljning. Med tydliga delprocesser, steg, verktyg och reflekterande frågor möjliggör den för dig och din säljorganisation att bedriva ett metodiskt, proaktivt och faktabaserat säljarbete så att ni kan sälja mer med era befintliga säljresurser. Varje del av säljutvecklingsmetoden CCustomer® bygger på faktabaserade beslutsunderlag.

Säljutvecklingsmetoden CCustomer® – sälj mer genom metodiskt och faktabaserat säljarbete! © 2013, 2020 CCustomer AB

Här kan du läsa mer om de vägledande principerna inom säljutvecklingsmetoden CCustomer®.

Behöver du vägledning?

Ring oss eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom sälj.