FRUKOSTSEMINARIER

Inbjudan frukostseminarium ”Styrsystem i säljarbetet”

Om du jobbar med försäljning så har du med största sannolikhet svårighet att:

  1. Hålla försäljningstrycket uppe över tid
  2. Ha kontroll och överblick på era säljaktiviteter och hur affärsmöjligheter utvecklas
  3. Prioritera vilka affärsmöjligheter ni ska fokusera på
  4. Veta hur stor del av det ni har i er säljtratt som verkligen blir affär ”konverteringsgrad”
  5. Ta fram en trovärdig försäljningsprognos för kommande 1-4 månaderna

Inom CCustomer är vi helt specialiserade på att utveckla sälj- och marknadsfunktioner. Vi vet hur viktigt det är att ha kontroll och överblick över säljarbetet och vi vill därför bjuda in en grupp utvalda personer till vårt frukostseminarium torsdag 19 februari.

Under frukostseminariet kommer vi att:

  1. Konkret visa hur ett enkelt men mycket kraftfull styrsystem skapas i Excel och hur det visualiserar innehållet i säljtratten, ger transparens i säljarbetet och skapar faktabaserat beslutsunderlag för att fokusera på rätt kunder och rätt säljaktiviteter
  2. Förklara hur du själv med hjälp av Excel i kombination med Google Drive (gratis verktyg!) snabbt och enkelt kan skapa detta styrsystem så att ditt företag med befintliga resurser omgående kan börja jobba mer metodiskt och faktabaserat i säljarbetet
  3. Visa hur styrsystemet ger beslutsunderlag för att nå ekonomiska mål och nyckeltal, men dessutom bidrar till ökat välmående bland de anställda
  4. Tillsammans med vårt systerföretag EFFSO som verkar inom inköp förklara varför ett faktabaserat och metodiskt säljarbete inom kort är en fråga om att vara eller icke vara

Inbjudan frukostseminarium ”Styrsystem i säljarbetet”

Datum: Torsdag 19 feb kl 08:00 – 09:30. Frukost serveras kl 08:00 – 08:30.

Plats: Ropstensslingan 11C, Stockholm (karta) (6 minuter tunnelbana från T-Centralen, för dig med bil finns gott om parkering)

Pris: Kostnadsfritt

Antal: Begränsat antal platser

Anmälan: OSA senast tors 5 feb till info@ccustomer.se

Läs inbjudan som PDF

Vi ser fram emot att träffa dig och hoppas att vi ska få möjlighet att dela med oss av våra insikter och vårt kunnande!

Varmt välkommen,

CCustomer