Var med och förändra sättet företag jobbar med sälj - kom in tidigt och var med och bygg upp ett modernt konsultföretag!

Vi är ett växande managementkonsultföretag som hjälper våra kunder med faktabaserad säljutveckling. Vår kundportfölj växer nu kraftigt och vi söker dig som vill vara med på en utvecklingsresa!

Var med och förändra sättet företag jobbar med sälj!

"Jag är glad och tacksam varje dag när jag går till jobbet då jag ser att våra ansträngningar på riktigt hjälper enskilda individer, team och hela företag att reflektera och ta nya typer av beslut. Genom vårt arbete kan bolag och individer uppnå helt nya resultat, både monetära och mer mjuka. Det ger mig glädje och energi. Det känns väldigt meningsfullt.”

Erik Jonsson Kumlien, VD och medgrundare CCustomer AB

Alla säljorganisationer vill sälja mer och alla säljchefer vill få ut mer av sin säljorganisation. Samtidigt upplever många säljchefer utmaningar i att bygga upp bra säljorganisationer och utmaningar när det kommer till struktur och metodik. Att lyckas med detta är helt centralt för att kunna förverkliga företags önskan om att växa och utvecklas i en snabbt föränderlig omvärld där det ställs nya krav på ett modernt säljarbete.

Vi är ett litet växande managementkonsultföretag som hjälper våra kunder med faktabaserad säljutveckling. Att sälja ska vara en strukturerad och förutsägbar process och för att lyckas måste säljorganisationer vara proaktiva och arbeta med ständiga förbättringar. Den metod vi har utvecklat för detta kallar vi CCustomer®, “Se Kunden”. Säljutvecklingsmetoden CCustomer® är beprövad och används i säljutvecklingsarbetet i några av våra största svenska företag med mycket goda resultat. Vår kundportfölj växer nu kraftigt och vi söker dig som vill komma in tidigt i utvecklingen av ett modernt och spännande konsultföretag.

Bakgrund

Som certifierad Säljprocessledare inom CCustomer AB kommer du att hjälpa säljchefer, VD och säljande medarbetare med allt som rör det metodiska i säljarbetet och säljstyrningen. Samtidigt kommer du att vara med och bygga upp ett modernt konsultföretag. Initialt kommer du att lära dig metoden CCustomer®, bli väl förtrogen med delprocesserna, verktygen och de faktabaserade beslutsunderlagen.

Eftersom du kommer in tidigt i bolagets utveckling blir du direkt en mycket viktig kugge i det fortsatta företagsbyggandet. Vi verkar idag på den svenska marknaden, men har som mål att hjälpa företag i övriga Europa och världen att jobba metodiskt i säljarbetet. Din utvecklingskurva kommer att vara brant och du kommer att få lära dig mycket, utmana dig själv och lösa spännande uppgifter. 

Tillsammans kommer vi att nå fler och fler människor och bidra till vår gemensamma vision som är “Säljarbete sker medvetet och glädjefyllt”.

CCustomer är ett entreprenörsdrivet företag inom EFFSO Group. Alla bolag inom EFFSO-koncernen är uppbyggda på tydliga värderingar. Vi har alltid som utgångspunkt att alla människor vill prestera så bra som möjligt och att de vill väl med det de åtar sig. Vi jobbar också hårt för att människor ska trivas i bolaget och utvecklas i sin yrkesroll när vi levererar sådant som skapar värde för våra kunder. 

Några av dina uppgifter är

 • Att hjälpa säljchefer, vd och ledningsgrupper att klargöra strategin och riktningen i säljarbetet så att deras företags övergripande mål nås. Arbetet innebär bl.a. att leda kunden genom den faktabaserade kundanalysen så att säljorganisationens arbete blir fokuserat. 
 • Sammanställa säljplaner enligt säljutvecklingsmetoden CCustomer®, så att strategin blir konkret och går att realisera i säljorganisationens dagliga metodiska säljarbete.
 • Stödja implementationen av det systematiska och strukturerade säljarbetet, så att säljorganisationens lärdomar kan återföras och resultatet metodiskt skalas upp. Arbetet innebär bl.a. att sammanställa och analysera säljdata i syfte att förbättra den löpande säljstyrningen 

Vi söker dig som

Vi har identifierat ett antal framgångsfaktorer för vad som krävs för att vi ska lyckas väl i våra kunduppdrag. Antingen har du redan en god förmåga att leverera i enlighet med dessa framgångsfaktorer eller så har du en god utvecklingsförmåga i den riktningen. Framgångsfaktorer är:

 • Att vi först lever oss in i och förstår situationen innan vi kommer med lösningar. Då vi främst jobbar mot chefer, vd, ledningsgrupper och ägare så innebär detta att vi snabbt behöver förstå verksamheten, värdekedjan, organisationen och individernas olika intressen.
 • Att vi agerar processledare och vägleder kunden framåt genom säljutvecklingsmetoden CCustomer® istället för att fatta beslut åt kunden.
 • Att vi fullt ut förstår processen CCustomer®, hur stegen hänger ihop och hur resultatet i ett föregående steg påverkar arbetet i det nästföljande.
 • Att vi är organiserade och jobbar ytterst strukturerat.
 • Att vi får med människor på förändringsresan (strukturer och processer, kommunikation och projektledning).
 • Att vi snabbt och obehindrat arbetar i Microsoft Excel och Powerpoint.
 • Att vi med full kraft går från analys till konkret handling.
 • Att vi levererar i tid och med rätt kvalitet.

Vi erbjuder dig

Du kommer välkomnas av en mycket kompetent grupp i ett snabbväxande bolag där du direkt kommer fylla en nyckelposition. Företaget är placerat i Sundbyberg och rekryteringsprocessen pågår löpande.

Varmt välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt till erik@ccustomer.se. Vi ser fram emot att få träffa dig

Referenser

Våra värderingar

Positiv upptäckarglädje
Endast genom att ständigt fråga oss hur det vi gör idag kan göras bättre i morgon kan vi komma vidare. Positiv upptäckarglädje besjälar allt vi gör.

Ödmjuka 
Vi lyssnar in och försöker förstå den människa vi möter “Utifrån-in” innan vi ger vår syn på sakernas tillstånd “Inifrån-ut”.

Prestigelösa
Vi är prestigelösa och gläds på riktigt åt allas vår gemensamma utveckling. Teamet är viktigare än individen.

Reflektion
Om det vi gör och vi själva inte ständigt utvecklas och förändras kommer tillslut avvikelserna gentemot vår omvärld att bli för stora. Förändringarna vi då tvingas göra kan upplevas som mycket traumatiska. Därför välkomnar vi förändring och reflekterar kring de tre parallella utvecklingsprocesserna: vår gemensamma verksamhet, vi som grupp, jag som individ

"I säljarbetet vill du lägga mer tid på rätt kunder, mindre tid på fel kunder. Frågan blir då - vilka är rätt kunder?"
ERIK JONSSON KUMLIEN, VD CCustomer AB - sälj mer genom faktabaserat säljarbete!
LÄS MER OM FAKTABASERAD KUNDANALYS
"I säljarbetet får du den billigaste intäktskronan från befintliga kunder som du behåller och utvecklar"
ERIK JONSSON KUMLIEN, VD CCustomer AB - sälj mer genom faktabaserat säljarbete!
LÄS MER OM VÅRA PRINCIPER
"Vi har tagit EFFSO från 50 till 130 msek. Det hade aldrig gått utan CCustomer. Vi ser idag vad som är på gång och kan agera tidigare än vi någonsin kunnat."
EMIL ANDRÉN, Chef affärsområde Rekrytering & Interim, EFFSO
SCROLLA NER FÖR FLER REFERENSER
"Du behöver någon som ligger på säljarna och som hjälper dig med uppföljningen - som ser till att säljdata och säljarbetet är korrekt"
ERIK JONSSON KUMLIEN, VD CCustomer AB - sälj mer genom faktabaserat säljarbete!
LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER
"Den faktabaserade kundanalysen har fungerat som en plog för mig. Den har satt ögonen på säljutvecklingsfrågan och frigjort mycket kraft."
RICKARD COX, Head of Client & Market Development, PwC
SCROLLA NER FÖR FLER REFERENSER
"Jobbar du metodiskt i säljarbetet kan du följa upp resultatet av dina säljinsatser, återföra lärdomar och ständigt förbättra ditt arbete."
ERIK JONSSON KUMLIEN, VD CCustomer AB - sälj mer genom faktabaserat säljarbete!
LÄS MER OM FAKTABASERAT SÄLJARBETE
Previous
Next