Om Säljprocessen™

Säljprocessen™ är en metod för hela säljarbetet från strategiska mål ner till konkreta aktiviteter och uppföljning. Med tydliga delprocesser, steg, reflekterande frågor och verktyg möjliggör den för dig och din säljorganisation att bedriva ett metodiskt och proaktivt säljarbete så att ni kan öka intäkterna med era befintliga säljresurser. Varje del av Säljprocessen™ bygger på faktabaserade beslutsunderlag.

En metod för att öka intäkterna

Säljprocessen™ är en metod som används för att utveckla och förbättra säljarbetet inom stora och små företag. Säljprocessen™ har utvecklats av CCustomer AB och har funnits på marknaden sedan 2013 och nått säljorganisationer inom många olika branscher.

Säljprocessen™ är en metod för hela säljarbetet som ger säljchefer och säljande medarbetare en tydlig struktur att hålla sig till och en samsyn om säljarbetets historik, nuläge och framtid.

Med hjälp av analysverktyg, kontrollpaneler, öppna och strukturerade processfrågor, standardiserade processer och mallar skapar Säljprocessen™ en helhetssyn genom hela säljarbetet från strategiska mål ner till konkreta säljaktiviteter och uppföljningen. Oavsett hur stor säljorganisationen är, oavsett bransch och oavsett vilken typ av försäljning som bedrivs är Säljprocessen™ en metod för att öka intäkterna.

CCustomer AB utvecklar, säljer och implementerar Säljprocessen™ med hjälp av certifierade Säljprocessledare™. En Säljprocessledare™ stöttar dig som säljchef i allt som rör det metodiska säljarbetet och säljstyrningen och har en stor erfarenhetsbank från att bedriva metodiskt och faktabaserat säljarbete inom stora och små företag. En Säljprocessledare™ kan vid behov även ta fullt ansvar för implementationen och driften av hela eller valda delar av Säljprocessen™.

Säljprocessen™ – en metod för att öka intäkterna!

Referenser

Behöver du vägledning?

Ring oss eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom sälj.