Om säljutvecklingsmetoden CCustomer® "Se Kunden"

Säljutvecklingsmetoden CCustomer® “Se Kunden” är en metod för hela säljarbetet från strategiska mål ner till konkreta aktiviteter och uppföljning. Med tydliga delprocesser, steg, reflekterande frågor och verktyg möjliggör den för dig och din säljorganisation att bedriva ett metodiskt och proaktivt säljarbete så att ni kan sälja mer med era befintliga säljresurser. Varje del av säljutvecklingsmetoden CCustomer® bygger på faktabaserade beslutsunderlag.

Säljutvecklingsmetoden CCustomer® hjälper dig att sälja mer med dina befintliga säljresurser

Alla säljorganisationer vill sälja mer och alla säljchefer vill få ut mer av sin säljorganisation – för att lyckas krävs en metod. Säljutvecklingsmetoden CCustomer® används för att utveckla och förbättra säljarbetet inom stora och små företag. Den har utvecklats av CCustomer AB och har funnits på marknaden sedan 2013 och nått säljorganisationer inom många olika branscher.

Säljutvecklingsmetoden CCustomer® är en metod med tillhörande verktyg för hela säljarbetet som ger säljchefer och säljande medarbetare en tydlig struktur att hålla sig till, ett gemensamt språk och en samsyn om säljarbetets historik, nuläge och framtid.

Med hjälp av analysverktyg, kontrollpaneler, öppna och strukturerade processfrågor, standardiserade processer och mallar skapar säljutvecklingsmetoden CCustomer® en helhetssyn genom hela säljarbetet från strategiska mål ner till konkreta säljaktiviteter och uppföljningen. Oavsett hur stor säljorganisationen är, oavsett bransch och oavsett vilken typ av försäljning som bedrivs är säljutvecklingsmetoden CCustomer® en metod för att öka intäkterna.

CCustomer AB utvecklar, säljer och implementerar säljutvecklingsmetoden CCustomer® med hjälp av certifierade Säljprocessledare från CCustomer AB. En Säljprocessledare från CCustomer AB stöttar dig som säljchef i allt som rör det metodiska i säljarbetet och säljstyrningen. Säljprocessledaren från CCustomer AB har en stor erfarenhetsbank av att bedriva metodiskt och faktabaserat säljarbete inom stora och små företag. En Säljprocessledare från CCustomer AB kan vid behov även ta fullt ansvar för implementationen och driften av hela eller valda delar av säljutvecklingsmetoden CCustomer®. Här går vi igenom säljutvecklingsmetoden CCustomer® .

Referenser

Behöver du vägledning?

Ring oss eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom sälj.