Om metoden CCustomer®

Metoden CCustomer® “Se Kunden” är en metod för hela säljarbetet från strategiska mål ner till konkreta aktiviteter och uppföljning. Med tydliga delprocesser, steg, reflekterande frågor och verktyg möjliggör den för dig och din säljorganisation att bedriva ett metodiskt och proaktivt säljarbete så att ni kan sälja mer med era befintliga säljresurser. Varje del av metoden CCustomer® bygger på faktabaserade beslutsunderlag.

Metoden CCustomer® hjälper dig att sälja mer med dina befintliga säljresurser

Metoden CCustomer® används för att utveckla och förbättra säljarbetet inom stora och små företag. Den har utvecklats av CCustomer AB och har funnits på marknaden sedan 2013 och nått säljorganisationer inom många olika branscher.

Metoden CCustomer® är en metod med tillhörande verktyg för hela säljarbetet som ger säljchefer och säljande medarbetare en tydlig struktur att hålla sig till, ett gemensamt språk och en samsyn om säljarbetets historik, nuläge och framtid.

Med hjälp av analysverktyg, kontrollpaneler, öppna och strukturerade processfrågor, standardiserade processer och mallar skapar metoden CCustomer® en helhetssyn genom hela säljarbetet från strategiska mål ner till konkreta säljaktiviteter och uppföljningen. Oavsett hur stor säljorganisationen är, oavsett bransch och oavsett vilken typ av försäljning som bedrivs är metoden CCustomer® en metod för att öka intäkterna.

CCustomer AB utvecklar, säljer och implementerar metoden CCustomer® med hjälp av certifierade Säljprocessledare från CCustomer AB. En Säljprocessledare från CCustomer AB stöttar dig som säljchef i allt som rör det metodiska i säljarbetet och säljstyrningen. Säljprocessledaren från CCustomer AB har en stor erfarenhetsbank av att bedriva metodiskt och faktabaserat säljarbete inom stora och små företag. En Säljprocessledare från CCustomer AB kan vid behov även ta fullt ansvar för implementationen och driften av hela eller valda delar av metoden CCustomer®. Här går vi igenom metoden CCustomer®.

Referenser

Behöver du vägledning?

Ring oss eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom sälj.

Om oss

Vi på CCustomer AB hjälper företag i sin säljutveckling – att sälja mer genom faktabaserat säljarbete! CCustomer AB är ett dotterbolag inom EFFSO Group.

Vår vision

Människors värdeskapande sker medvetet och glädjefyllt.

Kontakt

Telefon: +46 8 400 26 116
E-mejl: info@ccustomer.se

CCustomer AB
Landsvägen 50A, 4 tr
172 63 Sundbyberg