Säljutvecklingsmetoden CCustomer®

Många VD och säljchefer upplever bristande effektivitet och bristande kontroll över säljorganisationens arbete. Bristen på kontroll leder till en jobbig vardag för VD och säljchefer som oroar sig för hur man ska nå sina mål.

Alla kan sälja mer - för att lyckas krävs en metod

Alla säljorganisationer vill sälja mer och alla VD och säljchefer vill få ut mer av sin säljorganisation. Men i det dagliga säljarbete som då krävs, så upplever många bristande effektivitet och bristande kontroll över säljorganisationens arbete.

När vi inom CCustomer exempelvis tittar i kunddata vad säljare lägger sin tid på, så ser vi att man regelmässigt lägger för mycket tid på kunder med liten potential och alldeles för lite tid på kunder med stor potential.

Det här med struktur och metod i säljarbetet upplever många är svårt att utveckla och upprätthålla över tid. När inte strukturen sitter, när inte riktningen i säljarbetet är kristallklar så leder till bristande datakvalitet och till att man inte kan inte jobba med styrning och uppföljning. Man kan inte kontinuerligt återföra lärdomar till säljorganisationen. Man kan inte metodiskt skala upp resultatet.

Bristen på kontroll skapar en jobbig vardag för VD och säljchefer som oroar sig för hur man ska nå sina mål. Vår erfarenhet är att det ser ut så här inom i stort sett alla företag. 

Säljutvecklingsmetoden CCustomer® 

CCustomer AB har sedan starten 2013 enbart fokuserat på att utveckla en universell metod för att standardisera säljprocesser i alla branscher. Säljutvecklingsmetoden CCustomer® är en metod med tillhörande verktyg för hela säljarbetet som ger säljchefer och säljande medarbetare en tydlig struktur att hålla sig till, ett gemensamt språk och en samsyn om säljarbetets historik, nuläge och framtid. Med tydliga delprocesser, steg, reflekterande frågor och verktyg skapar den kontroll över säljorganisationens arbete så att ni kan sälja mer. Varje del av säljutvecklingsmetoden CCustomer® bygger på faktabaserade beslutsunderlag. 

Säljutvecklingsmetoden CCustomer® ger en helhetssyn över hela säljarbetet från strategiska mål ner till konkreta säljaktiviteter och uppföljningen. Oavsett hur stor säljorganisationen är, oavsett bransch och oavsett vilken typ av försäljning som bedrivs är säljutvecklingsmetoden CCustomer® en metod för att öka intäkterna.

CCustomer AB utvecklar, säljer och implementerar säljutvecklingsmetoden CCustomer® med hjälp av certifierade Säljprocessledare från CCustomer AB. Säljprocessledaren från CCustomer AB har en stor erfarenhetsbank av att bedriva metodiskt och faktabaserat säljarbete inom stora och små företag. Här går vi igenom säljutvecklingsmetoden CCustomer® .

Referenser

Behöver du vägledning?

Ring oss eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom sälj.