Säljprocessledare

Våra säljprocessledare kombinerar säljkompetens och ett analytiskt angreppssätt, med strukturerad metodik för projektledning och förändringsarbete. Vi tar oss ständigt an nya utmaningar och inspirerar våra kunder att uppnå konkreta resultat som gör skillnad.

Projektledning och förändringsarbete inom sälj

Våra säljprocessledare

Vi drivs och motiveras av att skapa bestående resultat och vi stöttar våra kunder i allt från att genomföra enskilda säljprojekt till att samordna större transformationer av säljfunktioner med flera hundra säljande medarbetare. Vår erfarenhet sträcker sig över flera branscher och inom både privat och offentlig sektor. De lärdomar vi får från kundprojekt återförs ständigt till vår gemensamma kunskapsbas så att varje projekt leder till utveckling och ständig förbättring.

 

Omfattande strukturkapital

Vi har också etablerat ett Mission Control Center. Det är en central funktion med dedikerade resurser som gemensamt med våra projekt bygger säljstyrnings- och metodikkompetens som effektiviserar genomförandet av våra aktiviteter. Exempel på den säljstyrningsspecifika kompetens som skapas är benchmarkdata, kontrollpaneler och kundsegmentsinformation. Tillsammans med dig som kund kan vi göra en förstudie för att identifiera förbättringspotentialer i säljarbetet och utvecklingsmöjligheterna hos just er.

Varför CCustomer?

1. Unik metod, faktabaserat arbete

Vi är helt fokuserade på sälj och har utvecklat en unik metod för faktabaserat säljarbete. Metoden är så tydligt genomarbetad i minsta detalj, vilar på faktabaserade beslutsunderlag och den är välbeprövad ute i många säljorganisationer med mycket goda resultat - se våra referenser! Vår ackumulerade kunskap för vad som krävs för att ni ska sälja mer genom faktabaserat säljarbete är unikt. Vi vet på riktigt hur ni ska göra för att hålla ihop säljarbetet hela vägen från strategiska beslut, ner till konkreta säljaktiviteter och uppföljningen.

2. Vi skapar bestående resultat

Vi är "doers" och specialister. Vi arbetar i team med er för att faktiskt få jobbet gjort och skapa resultat. Vi har gärna en långsiktig relation med er för att säkra långsiktiga resultat och ett kontinuerligt inflöde av expertkunskap. Vi hjälper er med rätt typ av verktyg för att ni själva ska kunna hantera alla förbättringar och förändringar över tid.

3. Bättre ekonomiskt utfall

Vi levererar realiserade effektiviseringar som leder till att ni säljer mer och vi ser till att ni får ut bästa möjliga avkastning mot nedlagt antal arbetstimmar. Vi levererar ett starkt business case med fokus på ROI och avgifter knutna direkt till resultat. Vårt gemensamma fokus på finansiella resultat och överföring och uppbyggnad av kunskap i ert säljteam levererar bestående resultat.

Behöver du vägledning?

Ring oss eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom sälj.