Säljprocessledare från CCustomer AB

Våra Säljprocessledare är utbildade och certifierade av CCustomer AB. En Säljprocessledare från CCustomer AB är väl förtrogen med delprocesserna, stegen, de reflekterande frågorna, de faktabaserade beslutsunderlagen och med att leda en säljorganisation inom ramen för säljutvecklingsmetoden CCustomer®.

Certifierade Säljprocessledare från CCustomer AB

En certifierad Säljprocessledare från CCustomer AB tar ansvaret för det metodiska i säljarbetet och säljstyrningen och kan fullt ut implementera och leda ett arbete enligt säljutvecklingsmetoden CCustomer®.

Som Säljprocessledare från CCustomer AB stöttar vi dig som säljchef i allt som rör det metodiska i säljarbetet och säljstyrningen:

  • Vi genomför faktabaserad kundanalyser utifrån er befintliga rådata i ekonomisystemet 
  • Vi genomför marknadsanalyser och konkurrentanalyser
  • Vi ser till att du kommer igång och lyckas med med pipeline-management: vi sätter upp Kontrollpanelen för säljstyrning, inför effektiva säljavstämningar i säljgruppen och vi ligger på säljarna så att CRM-systemet är uppdaterat med relevanta säljprojekt, värden och datum för nästa aktivitet på alla säljprojekt inför varje säljavstämning
  • Vi tar fram strukturerade säljbudskap, processer och aktivitetsplaner som möjliggör ett metodiskt säljarbete inom säljgruppen där resultatet går att följa upp så att lärdomar kan återföras. 

Med en stor erfarenhetsbank från att bedriva metodiskt och faktabaserat säljarbete inom stora och små företag och med en välbeprövad metodik och analysresurser, så är en Säljprocessledare från CCustomer AB en stor stöttning för alla säljchefer i utvecklingen och förbättringen av säljarbetet. 

En Säljprocessledare från CCustomer AB kan vid behov även ta fullt ansvar för implementationen och driften av hela eller valda delar av säljutvecklingsmetoden CCustomer®.

Som Säljprocessledare från CCustomer AB försöker vi att förstå vad du som ansvarig eller säljchef vill uppnå och sedan hjälper vi dig att uppnå det. Vi ställer ärliga och nyfikna frågor, vi är mycket metodiska och vi går in med full kraft och ser till att ni tar er från dagens nivå till ert önskade läge.

Våra medarbetare

Erik Jonsson Kumlien

VD / Medgrundare

CCustomers VD och grundare är Erik Jonsson Kumlien. Han är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har arbetat som CRM-konsult inom Aegis Media Group plc där han ansvarat för internationella och nationella projekt. Certifierad Lotscoach(R) av Hans Åkerblom.

Telefon: 0703-62 76 22

E-mail: erik@ccustomer.se

Viktor Andermo

Säljprocessledare

Viktor Andermo har tidigare startat och drivit bolag och kommer senast från rollen som affärsutvecklare på Apoteket AB. Viktor har civilingenjörsexamen från Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola med inriktning mot Affär och innovation och Matematisk modellering.

Telefon: 0709 – 46 56 46

E-mail: viktor.andermo@ccustomer.se

Nils Lundgren

Säljprocessledare

Nils Lundgren är expert på komplex försäljning och uppbyggnad av inköpsorganisationer. Nils har en stor förmåga och stark drivkraft att ständigt hitta förbättringsåtgärder. Som vVD på Effso har en gedigen kunskap om metodstyrt och faktabaserat arbete.

Telefon: 0707 – 74 45 51

E-mail: info@ccustomer.se

Arvid Fredin

Säljprocessledare

Arvid Fredin är expert på inköpsorganisationer och category managent. Arvid är utbildad civilingenjör från Linköpings Universitet. Med erfarenheter från McKinsey, Scania samt Effso har Arvid en mycket bred kunskap kring effektiviseringsarbeten inom verksamheter.

Telefon: 08 – 440 39 40

E-mail: info@ccustomer.se

Mattias Hultheimer

Säljprocessledare

Mattias Hultheimer är expert på komplex försäljning och inköpsorganisationer. Mattias har en lång erfarenhet som konsult, försäljningschef och VD på företaget Effso. Han har en djup förståelse för dynamiken inom affärsprocesser och sitter i styrelsen för flera mindre bolag

Telefon: 0708 – 94 43 00

E-mail: info@ccustomer.se

Våra värderingar

“Utifrån-in”
Allt vi gör, stort som smått, syftar alltid till att utveckla och förbättra våra kunder. För att lyckas med det behöver vi alltid först leva oss in i kundens situation “Utifrån-in” så att vi därför vet vad vi ska göra och inte.

Ständig utveckling
Förändring är ett naturligt och välkommet tillstånd. För att möta en snabbt föränderlig omvärld behöver vi som individer, grupper och företag medvetet utvecklas och förbättras. Det arbetet pågår ständigt och för alltid.

Gräv där du står
Vår erfarenhet är att individer och hela organisationer vet mycket mer om sina kunder än de många gånger tror. Det är lätt hänt att man önskar söka svar “därute” när svaren finns rakt framför. Det viktiga är att metodiskt lyfta fram informationen – metodiskt gräva där vi står. Därför hjälper vi alltid människor att först reflektera kring sin situation för att därefter vid behov komplettera med ytterligare information.

Goda människor
Vi tror på varje människas unika kapacitet och förmåga att utvecklas. Vi utgår från att alla vill göra rätt och har goda avsikter. Vi är modiga och ger vår syn på vad vi anser vara rätt.

Ärligt intresserade
Vi är öppna, nyfikna och ärligt intresserade av den människa vi möter.

Behöver du vägledning?

Ring oss eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom sälj.