Öka intäkterna genom faktadrivet säljarbete!
Vi hjälper företag att kontinuerligt fokusera sina säljresurser där de har mest effekt.

Bolag som vuxit genom faktabaserat säljarbete:

Alla företag vill sälja mer – alla säljchefer vill få ut mer av sin säljorganisation.

Samtidigt ökar konkurrensen i alla branscher. Era kunder har idag fler alternativ än någonsin att välja mellan. Kunderna blir bättre köpare och har tillgång till information. Fler är involverade i köpbeslut.

Redan 2015 visade CEB att säljare bjuds in först 57% in i komplexa köpbeslut och att 5,4 beslutsfattare är involverade. Hur påverkar det här säljarbetet i er organiska tillväxtresa?

Tidigare kunde man vara mer reaktiv, men på den nya spelplanen ställs större krav på proaktivt värdeskapande. Både för att attrahera nya kunder, men även för att utöka och behålla befintliga affärer. Säljande medarbetare behöver fokusera för att få ut mest effekt, agera proaktivt och återföra lärdomar till arbetet med ständiga förbättringar.  

Ett för reaktivt säljarbete leder till missade intäktsmöjligheter från redan befintliga kunder och till att man tappar kunder man skulle vilja ha kvar.

Säljare behöver idag leva sig in i kundernas situation “Utifrån-in” och proaktivt komma med tankar, idéer och förslag “Inifrån-ut” för hur kunderna kan utvecklas och bli bättre.

Det ställer krav på ett faktabaserat, metodiskt och proaktivt säljarbete.

För att lyckas med det krävs en metod.

Öka intäkterna genom metodiskt, proaktivt och faktabaserat säljarbete!

Den är den metoden, med tillhörande verktyg och tjänster, som vi har utvecklat. Den sträcker sig hela vägen från faktabaserad intäkts- och kunportföljsanalys för att lista förbättringspotential, till det dagliga metodiska säljarbetet och den kontinuerliga uppföljningen och styrningen. Potentialen för förbättring och ökade intäkter är stor.

CCustomer “Se Kunden”

CCustomer AB

Landsvägen 50A

172 63 Sundbyberg

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag? Välkommen att höra av dig!

Erik Jonsson Kumlien, VD
erik@ccustomer.se
+46 70 362 76 22

Exempel på organisationer som genom åren valt att arbeta med oss