Vi hjälper företag att öka intäkterna genom faktabaserat säljarbete

Konkurrensen ökar i alla branscher. Det blir allt svårare att attrahera nya kunder och samtidigt allt viktigare att behålla och utveckla redan befintliga.

De senaste 10 åren har vi hjälpt företag i sitt kundutvecklings- och säljarbete och vi ser ett antal vanligt förekommande utmaningar. För mycket tid läggs på kunder med liten potential, beslut fattas på magkänsla och medarbetare blir i för stor utsträckning reaktiva och ordermottagare.

Det leder till svårigheter att attrahera nya kunder och till missade intäktsmöjligheter från befintliga.

Vi vet att företag kan öka intäkterna med sina nuvarande säljresurser, men det kräver metodiska arbetssätt och faktabaserade beslutsunderlag. Man behöver ha en faktabaserad metod att hålla sig till.

Vi har sedan 2013 utvecklat den metoden, med tillhörande verktyg och programvara, för att hjälpa företag inom B2B att sälja mer med sina befintliga säljresurser

Vi har hjälpt många, se gärna våra referenser.

Potentialen är stor.  

Exempel på organisationer som genom åren valt att arbeta med oss

Vill du få ut mer av din säljorganisation?

Hör gärna av dig och berätta var ni befinner er i säljarbetet och vilka utmaningar ni står inför. Vi reflekterar ert nuläge till CCustomers metod för faktabaserat säljarbete och visar konkret hur den fungerar och hjälper företag att öka intäkterna.