Vill du få ut mer av ditt säljteam?
Vi är ett konsult- och SAS-bolag som hjälper företag att öka intäkterna genom en faktabaserad metod för effektivt säljarbete.
Boka demo av metoden

Väljs av proaktiva säljteam på:

Metoden CCustomer hjälper säljteam att på ett strukturerat och faktabaserat bli mer effektiva - så att man säljer mer!

“Varför det är bra att jobba enligt säljutvecklingsmetoden CCustomer? Jo, för när säljteam ska möta en komplex omvärld med ökad konkurrens, professionella inköpare, mer informerade köpare och fler potentiella “Blockers” vid köpbeslut, så ställer det nya krav på effektivt säljarbete.

Säljare idag behöver i större utsträckning vara proaktiva affärsmän, fokusera sina säljinsatser för att få ut mest effekt, agera i linje med strategiska beslut, jobba framdriftsorienterat och skapa värde, följa upp resultatet och återföra lärdomar till arbetet med ständiga förbättringar, så att man säljer mer.

Det i sin tur ställer nya krav på vad uppföljning och styrning av det här effektiva säljarbetet behöver vara. Idag kommer man inte undan behovet av metodiska arbetssätt och faktabaserade beslutsunderlag, man behöver ha en metod att hålla sig till.

Det är den metoden, med stöttande verktyg, beslutsunderlag och programvara, som vi har utvecklat. Styrkan med metoden är att den är visuell, den bygger på fakta och den används i säljutvecklingsarbetet inom företag i många olika branscher med mycket goda resultat – se gärna våra referenser!”

/Erik Jonsson Kumlien, VD CCustomer AB

Exempel på organisationer som genom åren valt att arbeta med oss

Vill du få ut mer av ditt säljteam?

Hör gärna av dig och berätta var ni befinner er i säljarbetet och vilka utmaningar ni står inför. Vi reflekterar ert nuläge till CCustomers metod för faktabaserat säljarbete och visar konkret hur den fungerar och hjälper företag att öka intäkterna.