Vi är ett konsult- och SaaS-bolag inom faktabaserat säljarbete
Med en beprövad metod hjälper vi företag att öka intäkterna och skapa bättre resultat.
Kontakta oss

Utmaningar för dagens säljorganisationer

Otydligt fokus, för lite som händer, svårigheter att skapa transparens och följa upp resultatet. Det här är kostsamma säljutmaningar för många företag. Vi har en lösning.

Vårt uppdrag inom CCustomer AB

“Ge alla faktabaserad transparens i säljarbetet

CCustomer AB utvecklar, säljer och implementerar en faktabaserad metod med tillhörande verktyg, så att säljchefer och säljande medarbetare kan öka intäkterna genom metodiskt, proaktivt och faktabaserat säljarbete.

Vi kallar metoden för Faktabaserat säljarbete. Den tar avstamp i ert företags övergripande mål och sträcker sig hela vägen från den faktabaserade kundanalysen, till det dagliga operativa säljarbetet och uppföljningen och styrningen.

Vår historia

CCustomer AB startades 2013 som ett konsultbolag inom säljutveckling. Under åren har den faktabaserade metoden vuxit fram baserat på insikterna från våra kundprojekt. År 2021 påbörjades arbetet att digitalisera kontrollpanelen för pipeline management som vi under flera år levererat manuellt på veckobasis till våra kunder.

Genom molnverktyget CCustomer Sales Management System får våra kunder idag faktabaserad transparens i säljarbetet. Verktyget analyserar och visualiserar data från CRM över långa tidshorisonter utifrån den faktabaserade metoden. Helt nya beslutsunderlag blir tillgängliga kring säljteamets fokus, arbetssätt och resultat.

Med våra tjänster och verktyg inom faktabaserat säljarbete erbjuder vi våra kunder innovativa lösningar, långsiktiga relationer och en pålitlig partner.

Varför CCustomer?

1. Unik metod, faktabaserat arbete

Vi är helt fokuserade på kund- och säljutveckling och har tagit fram en unik metod för metodiskt, proaktivt och faktabaserat säljarbete. Metoden har byggts upp ute i kundprojekt över många med mycket goda resultat - se gärna våra referenser. Metoden med tillhörande verktyg hjälper er att konkret hålla ihop säljarbetet hela vägen från strategiska beslut, ner till konkreta proaktiva säljaktiviteter och uppföljningen, så att ni säljer mer.

2. Vi skapar bestående resultat

Vi är "doers" och specialister. Vi arbetar i team med er för att faktiskt få jobbet gjort och skapa resultat. Vi har gärna en långsiktig relation med er för att säkra långsiktiga resultat och ett kontinuerligt inflöde av expertkunskap. Vi hjälper er med rätt typ av verktyg för att ni själva ska kunna hantera alla förbättringar och förändringar över tid.

3. Ökade intäkter och bättre resultat

Vi levererar ett metodiskt arbetssätt som resulterar i ökade intäkter och förbättrade resultat: ökad kors- och merförsäljningen mot befintliga kunder, fler f.d. kunder med potential som återaktiveras, fler rätt nya kunder som attraheras. Vi kommer direkt att hjälpa er identifiera intäktspotential som ni kan agera på och realisera. De metodiska arbetssätten vi bygger in i ert säljteam leder till bestående resultat.

Exempel på organisationer som genom åren valt att arbeta med oss

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag? Välkommen att höra av dig!

Erik Jonsson Kumlien, VD
erik@ccustomer.se
+46 70 362 76 22