Ett strukturerat och gemensamt säljbuskap
Vi hjälper er att arbeta fram ett strukturerat säljbudskap som sänker trösklarna för proaktiva och kvalitativa säljdialoger

Människor köper WHY

Alla säljande medarbetare kan förklara vad de gör, medan få kan förklara varför. 

För att engagera människor och driva förändring krävs ett WHY. Ingen kommer exakt ihåg vad Martin Luther King sa, men alla kommer ihåg varför: ”I have a dream”.

Eftersom ett starkt WHY utgår från kundens situation behöver vi analysera och verkligen förstå kundens situation. Lyfta fram, sortera och analysera våra interna och befintliga kunskaper och erfarenheter. Sammanställa slutsatserna till en kommersiell insikt som sedan ligger till grund för att skapa det gemensamma säljbudskapet som expanderar dialogen bortom kundens uttalade behov och på så sätt flyttar kundens syn på sin situation.

Strukturerade säljbudskap som går att kalibrera

Inom metoden CCustomer finns ett beprövat arbetssätt för att snabbt ta fram ett säljbudskap enligt strukturen Why, How och What. Det resulterar i ett säljbudskap som bygger på era redan befintliga insikter om kundernas situation, som direkt kan användas i säljdialoger och som kontinuerligt följs upp och förbättras, så att ni säljer mer med redan befintliga medarbetare.

Det strukturerade säljbudskapet leder till att ni sänker trösklarna för den säljande medarbetarens proaktiva kontakt och därmed ökar aktivitetsnivån. Ni kan följa upp vad som funkar och inte och därmed ständigt förbättra säljbudskapet. Ni blir mer effektiva och säljer mer med redan befintliga säljresurser.   

Vill du veta mer om strukturerade säljbudskap?

Hör av dig så berättar vi mer om hur vi ser att strukturerade säljbudskap som går att kalibrera kan hjälpa säljteam att sälja mer.