Faktabaserat säljarbete inom tillväxtbolaget
Kundcase 1

Bakgrund

Vår kund är ett konsultföretag med en bred tjänsteportfölj som under de senaste åren haft en kraftig tillväxt. Bolaget omsätter 200 mkr och tjänsterna spänner från bemanning till kvalificerade konsulttjänster.

Utmaning

Efter flera års kraftig tillväxt är vår uppdragsgivare i behov av att gå från ett entreprenöriellt företag till ett metodiskt konsultföretag med tydliga försäljningsmål och strategier. Det ställer krav på metoder, processer och verktyg för att utveckla försäljnings- och marknadsarbetet.

CCustomers lösning

CCustomers lösning är att utgå från vår strukturerade process i tre steg för att skala upp säljorganisationens resultat:

  1. Identifiera potential
  2. Bygga pipe
  3. Löpande följa upp framdriften och kalibrera insatserna för att skala resultatet.

Som ett första steg genomförs en faktabaserad kundanalys utifrån bolagets redan befintliga data för att kunna besvara: “Vilken potential agerar ni inte på just nu?”. Efter diskussioner med den försäljningsansvarige och VD och uttag av data från företagets befintliga ekonomisystem har data klassificerats för att kunna se:

  • Lönsamheten per kundkategori
  • Kundflöden och kundernas beteende

Med analysen som bottenplatta processleder CCustomer säljteamet i ett systematiskt arbete för att reflektera kring befintliga kunders ytterligare potential och för att sätta riktningen i nykundsförsäljningen. Teamet får fakta och en tydlig struktur för att genomföra arbetet.

För att löpande kunna bibehålla det faktabaserade, metodiska och proaktiva säljarbetet över tid så implementeras kontrollpanelen för pipeline-management (molnverktyget CCustomer Cloud). Det första året sker det via en veckovis manuell export från kunden CRM-system. I början av år två skapas en API-koppling mot kundens CRM för att kunna uppdatera data i realtid.

CCustomer är med under de första sex veckornas interna säljavstämningar, så att:

  • alla köper in på arbetssättet
  • datakvalitet snabbt förbättras i CRM
  • säljchefen blir trygg att självständigt leda med hjälp av CCustomer Cloud

Resultat

Arbetet är fortfarande pågående. Resultat hittills är att företaget har fördubblat omsättningen sedan CCustomer kom in i bilden. VD och säljchef har fått en väldigt tydlig bild av vilka kunder man ska fokusera på för att öka korsförsäljningen. Nykundsförsäljningen har fått ett tydligt fokus som följs upp löpande genom CCustomer Cloud.

CCustomer Cloud (kontrollpanelen för pipeline management) ger vår uppdragsgivare kontroll över den faktabaserade intäktsprognosen och säljpipens utveckling. Med hjälp av verktyget håller säljchefen löpande säljmöten var 14:e dag för att säkra kvalitativ framdrift i säljarbetet och för att synliggöra eventuella avvikelser som proaktivt behöver hanteras för att nå uppsatta intäktsmål.

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag? Välkommen att höra av dig!

Erik Jonsson Kumlien
erik@ccustomer.se
+46 70 362 76 22

Exempel på organisationer som genom åren valt att arbeta med oss