Säljprocessledare

Våra säljprocessledare hjälper er att skala upp resultatet genom metodiskt, proaktivt och faktabaserat säljarbete.

Skala upp genom metodiskt och faktabaserat säljarbete!

Med en stor erfarenhetsbank från att bedriva metodiskt, proaktivt och faktabaserat säljarbete inom stora och små företag och med en välbeprövad metodik och analysresurser, så är en säljprocessledare från CCustomer AB en stor stöttning för alla säljchefer i utvecklingen och förbättringen av det proaktiva säljarbetet. 

  • Vi hjälper er att identifiera potential “Vilken potential agerar ni inte på just nu?”
  • Vi hjälper er att bygga pipe “Har ni loggat en proaktiv aktivitet på all potential ni vill agera på?”
  • Vi hjälper er att följa upp framdriften, kalibrera säljinsatserna och skala resultatet “Har ni tillräcklig framdrift? Vilka avvikelser behöver hanteras? Var ska ni fokusera?”

Vi genomför faktabaserad kundanalys utifrån er befintliga rådata i ekonomisystemet. Vi ser till att ni kommer igång och lyckas med med pipeline-management. Det innebär att vi:

  • Sätter upp kontrollpanelen för säljstyrning för er
  • Effektiviserar era interna säljavstämningar
  • Ligger på säljarna så att säljdata är uppdaterad och relevant 
  • Tillsammans med er tar fram strukturerade säljbudskap, processer och aktivitetsplaner som möjliggör ett metodiskt säljarbete inom säljgruppen där resultatet går att följa upp och lärdomar kan återföras. 

Vi ställer ärliga och nyfikna frågor, vi är mycket metodiska och vi går in med full kraft och ser till att ni tar er till ert önskade läge.

Våra värderingar

“Utifrån-in”
Allt vi gör, stort som smått, syftar alltid till att utveckla och förbättra våra kunder. För att lyckas med det behöver vi alltid först leva oss in i kundens situation “Utifrån-in” så att vi därför vet vad vi ska göra och inte.

Ständig utveckling
Förändring är ett naturligt och välkommet tillstånd. För att möta en snabbt föränderlig omvärld behöver vi som individer, grupper och företag medvetet utvecklas och förbättras. Det arbetet pågår ständigt och för alltid.

Gräv där du står
Vår erfarenhet är att individer och hela organisationer vet mycket mer om sina kunder än de många gånger tror. Det är lätt hänt att man önskar söka svar “därute” när svaren finns rakt framför. Det viktiga är att metodiskt lyfta fram informationen – metodiskt gräva där vi står. Därför hjälper vi alltid människor att först reflektera kring sin situation för att därefter vid behov komplettera med ytterligare information.

Goda människor
Vi tror på varje människas unika kapacitet och förmåga att utvecklas. Vi utgår från att alla vill göra rätt och har goda avsikter. Vi är modiga och ger vår syn på vad vi anser vara rätt.

Ärligt intresserade
Vi är öppna, nyfikna och ärligt intresserade av den människa vi möter.

Behöver du vägledning?

Ring oss eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom sälj.