Säljprocessledning

Vi vägleder er i förändringsarbetet mot ett mer proaktivt säljarbete.

Processledning inom proaktivt sälj

Vi drivs och motiveras av att skapa bestående resultat och vi stöttar våra kunder i allt från att genomföra enskilda säljprojekt till att samordna större transformationer av säljfunktioner med flera hundra säljande medarbetare.

En certifierad Säljprocessledare från CCustomer AB tar ansvaret för det metodiska i säljarbetet och säljstyrningen och kan fullt ut implementera och leda transformationsarbetet.

  • Vi genomför faktabaserad kundanalyser utifrån er befintliga rådata i ekonomisystemet 
  • Vi genomför marknadsanalyser och konkurrentanalyser
  • Vi ser till att du kommer igång och lyckas med med pipeline-management: vi sätter upp Kontrollpanelen för säljstyrning, inför effektiva säljavstämningar i säljgruppen och vi ligger på säljarna så att CRM-systemet är uppdaterat med relevanta säljprojekt, värden och datum för nästa aktivitet på alla säljprojekt inför varje säljavstämning
  • Vi tar fram strukturerade säljbudskap, processer och aktivitetsplaner som möjliggör ett metodiskt säljarbete inom säljgruppen där resultatet går att följa upp så att lärdomar kan återföras. 

Med en stor erfarenhetsbank från att bedriva metodiskt, proaktivt och faktabaserat säljarbete inom stora och små företag och med en välbeprövad metodik och analysresurser, så är en Säljprocessledare från CCustomer AB en stor stöttning för alla säljchefer i utvecklingen och förbättringen av det proaktiva säljarbetet. 

Vi ställer ärliga och nyfikna frågor, vi är mycket metodiska och vi går in med full kraft och ser till att ni tar er till ert önskade läge.

Våra värderingar

“Utifrån-in”
Allt vi gör, stort som smått, syftar alltid till att utveckla och förbättra våra kunder. För att lyckas med det behöver vi alltid först leva oss in i kundens situation “Utifrån-in” så att vi därför vet vad vi ska göra och inte.

Ständig utveckling
Förändring är ett naturligt och välkommet tillstånd. För att möta en snabbt föränderlig omvärld behöver vi som individer, grupper och företag medvetet utvecklas och förbättras. Det arbetet pågår ständigt och för alltid.

Gräv där du står
Vår erfarenhet är att individer och hela organisationer vet mycket mer om sina kunder än de många gånger tror. Det är lätt hänt att man önskar söka svar “därute” när svaren finns rakt framför. Det viktiga är att metodiskt lyfta fram informationen – metodiskt gräva där vi står. Därför hjälper vi alltid människor att först reflektera kring sin situation för att därefter vid behov komplettera med ytterligare information.

Goda människor
Vi tror på varje människas unika kapacitet och förmåga att utvecklas. Vi utgår från att alla vill göra rätt och har goda avsikter. Vi är modiga och ger vår syn på vad vi anser vara rätt.

Ärligt intresserade
Vi är öppna, nyfikna och ärligt intresserade av den människa vi möter.

Behöver du vägledning?

Ring oss eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom sälj.