Verktygslåda för säljutveckling
Här kan du som arbetar med försäljning hitta verktyg, modeller och ta del av insikter från säljutvecklingsprojekt ute i företag.

Verktyg, modeller och kunskap för säljutveckling

Innehållet i verktygslådan syftar till att inspirera och leda säljande personal fram till nya landvinningar. Materialet är kopplat till vår process i fem steg för det proaktiva säljarbetet. Det kan handla om strategiska koncept eller operativa knep. Metoder som är inriktade på att öka försäljningen, öka lönsamheten eller på andra sätt skapa mervärden.

Så hittar du rätt i verktygslådan

Alla artiklar, inlägg, filer mm är strukturerade enligt säljutvecklingsmetoden CCustomer® – en metod för att sälja mer genom metodiskt och faktabaserat säljarbete! © 2013, 2024 CCustomer AB

Varför verktygslådan är gratis

För att hjälpa företag öka sin intjäningsförmåga, d.v.s. öka försäljningen med sina befintliga medarbetare och resurser, så lägger vi löpande upp verktyg och modeller här i verktygslådan. Det allra mesta av materialet har provats i praktiken, men här finns även modeller av mer teoretiskt slag. Vi hoppas att bredden ska locka såväl yrkesverksamma som studerande. Du får gärna höra av dig med dina kommentarer och funderingar, bara att ringa, mejla eller använda kontaktformuläret nedan. Alla uppdateringar lägger vi även ut på LinkedIn, följ oss gärna! Verktygslådan innehåller texter, mallar, verktyg etc som bygger på allmän marknads- och försäljningskunskap och erfarenheter insamlade från människor med lång försäljnings- och marknadserfarenhet. Vi använder materialet i vår verksamhet och vi vill på detta sätt dela med oss av våra kunskaper för att visa hur försäljnings- och marknadsarbete kan fungera mer proaktivt, metodiskt och faktabaserat.

Så får du använda materialet

Välkommen att använda Tools i ditt dagliga arbete. Det är fritt att skriva ut egna kopior och distribuera dem bland kollegor, studiekamrater eller andra yrkesverksamma. Det går också fint att dela ut utskrifter som utbildningsmaterial. Använd gärna dokumentmallar, verktyg mm i ditt dagliga försäljnings- eller marknadsarbete. Det är dock inte tillåtet att sälja materialet. Det är heller inte tillåtet att distribuera det omarbetat under eget namn, med undantag för citering av kortare stycken, förutsatt att källan angivits enligt nedan.

Referera till materialet

Allt innehåll på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Kopiering är tillåten under förutsättning att källan anges tydligt enligt följande: ”© CCustomer Tools [aktuellt årtal], https://www.ccustomer.se/tools/”.

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag? Välkommen att höra av dig!

Erik Jonsson Kumlien, VD
erik@ccustomer.se
+46 70 362 76 22