Säljkostnad

Som säljare vill du ha så höga intäkter som möjligt till lägsta möjliga säljkostnad. Hur jobbar du i säljarbetet för att uppnå det?

Höga intäkter till låg säljkostnad

Allting börjar och startar med försäljning. Inga kunder, inga intäkter, inget arbete att gå till på dagarna.

Därför vill alla bolag ha välfungerande säljorganisationer som effektivt bidrar till bolagets resultat. Det sker genom att säljaren metodiskt driver upp intäkterna och göra det på ett effektivt sätt (håller nere kostnaderna). Intäkterna och kostnaderna summeras i resultaträkningen och har direkt påverkan på resultatet.

Hur? Jo, säljarens påverkan på resultaträkningen går att sammanfatta i följande bild:

Säljare och resultaträkningen
Som bolag har vi begränsade sälj- och marknadsresurser. Den stora frågan är därför vilka kunder vi ska fokusera på (mot vilka?) och på vilket sätt (hur?) för att få ut mest effekt.

  • Vad vi gör handlar om vilka kunder och säljaktiviteter vi ska fokusera på
  • Hur vi gör det handlar om vilken kvalitet, takt, flöde och nivå vi har i säljarbetet. D.v.s. hur vi gör det vi gör i säljprocessen på bästa sätt.

Intäkterna minus de rörliga kostnaderna för att leverera det vi sålt blir bruttoresultatet.

Subtrahera sedan försäljnings- och de administrativa kostnaderna, så har du försäljningens bidrag till nettoresultatet.

Hos i stort sett alla bolag finns idag stor potential för säljande personal att bli mer effektiva i intäktsgenereringen. Det ställer krav på ett metodiskt, proaktivt och faktabaserat säljarbete på strategisk, taktisk och daglig operativ nivå.

  1. Hur vet du att ni just nu springer på rätt kunder (riktningen i ert säljarbete)?
  2. Vad leder det säljarbetet ni gör till, d.v.s. hur ser kopplingen ut mellan orsak (det ni gör) och verkan (resultatet det ger)?
  3. Hur strukturerat jobbar ni med ständiga förbättringar i säljarbetet? Eller är det mer att alla jobbar på sitt sätt och mycket frihet under ansvar?

Kika gärna runt här i verktygslådan och på vår metod i fem steg för ett mer proaktivt och effektivt säljarbete. Vi försöker dela med oss så mycket vi hinner med kunskap och insikter kring hur du kan göra det arbetet på ett bra sätt.

Tveka inte att höra av dig om du har  några frågor – högt som lågt!