Vägledande principer inom säljutvecklingsmetoden CCustomer®

Under årens gång i arbetet med säljutvecklingsmetoden CCustomer® ute i företag har ett antal principer vuxit fram för vad som krävs för att sälja mer med befintliga säljresurser. Dessa principer vägleder idag allt arbete inom säljutvecklingsmetoden CCustomer®.

Säljutvecklingsmetoden CCustomer® vilar på principer

Vägledande principer inom säljutvecklingsmetoden CCustomer®:
 1. Den billigaste intäktskronan får du från befintliga kunder som du behåller och utvecklar
 2. Den näst billigaste intäktskronan får du från tidigare nöjda kunder som du återaktiverar
 3. Den dyraste intäktskronan kommer många gånger från helt nya kunder
 4. Du har begränsat med säljresurser och behöver därför fatta medvetna beslut om hur du fokuserar säljinsatser för att få mest tillbaka. Ta beslut om prioriteringen av dina säljresurser i följande ordning:
  1. Befintliga kunder (kors- och merförsäljning)
  2. Inaktiva kunder (återaktivera)
  3. Nya kunder (attrahera)
 5. Driv dina säljprojekt framåt i eller ut ur säljpipen. Du ska bara arbeta med en uppdaterad och relevant säljpipe.
 6. Tappar du kontrollen över säljpipen tappar du kontrollen över säljarbetet. Håll löpande säljavstämningar inom säljgruppen för att skapa transparens om säljpipens utveckling och säkra en kvalitativ framdrift. 
 7. Säljarbete är en iterativ och lärande process. Arbeta därför metodiskt och disciplinerat i säljarbetet så att du kan följa upp resultatet av dina säljinsatser och förstå kopplingen mellan orsak och verkan och återföra lärdomar
 8. Alla säljande medarbetare vet tillsammans mer än de tror om sina kunder, sin marknad och framgångsrika arbetssätt. Det gäller att metodiskt lyfta fram kunskapen och sammanställa den på ett strukturerat sätt, så att alla kan ta del av och använda den.
 9. Vad som ska göras och varför för att ni ska nå ert företags övergripande mål behöver alla förstå och skriva under på. Men i det arbetet behöver vi ta hänsyn till att alla människor är olika och respektera olikheterna. Det leder till att säljande medarbetare kan skapa så mycket energi, glädje och resultat som möjligt.

Läs mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa er att sälja mer genom metodiskt och faktabaserat säljarbete. Här kan du läsa mer om säljutvecklingsmetoden CCustomer®.

Våra värderingar

“Utifrån-in”
När vi önskar hjälpa en människa är vi medvetna om att vi först behöver leva oss in i och förstå hennes situation “Utifrån-in” innan vi kan ge förslag på vår lösning “Inifrån-ut”. 

Ständig utveckling
För att möta en snabbt föränderlig omvärld är vi medvetna om och reflekterar kring de tre parallella utvecklingsprocesserna: jag som individ, vi som grupp, vår gemensamma verksamhet. 

Gräv där du står
Vår erfarenhet är att individer och hela organisationer vet mycket mer om sina kunder än de många gånger tror. Det är lätt hänt att man önskar söka svar “därute” när svaren finns rakt framför. Det viktiga är att metodiskt lyfta fram informationen – metodiskt gräva där vi står. Därför hjälper vi människor att först reflektera kring sin situation för att därefter vid behov komplettera med ytterligare information.

Goda människor
Vi tror på varje människas unika kapacitet och förmåga att utvecklas. Vi utgår från att alla vill göra rätt och att alla har goda avsikter. Vi är modiga och ger vår syn på vad vi anser vara rätt.

Ärligt intresserade
Vi är öppna, nyfikna och ärligt intresserade av den människa vi möter.

Behöver du vägledning?

Ring oss eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom sälj.