Faktabaserat säljarbete vilar på principer

Vägledande principer inom faktabaserat säljarbete

 1. Den billigaste intäktskronan får du från befintliga kunder som du behåller och utvecklar
 2. Den näst billigaste intäktskronan får du från tidigare nöjda kunder som du återaktiverar
 3. Den dyraste intäktskronan kommer många gånger från helt nya kunder
 4. Du har begränsat med säljresurser och behöver därför fatta medvetna beslut om hur du fokuserar säljinsatser för att få mest tillbaka. Ta beslut om prioriteringen av dina säljresurser i följande ordning:
  1. Befintliga kunder (kors- och merförsäljning)
  2. Inaktiva kunder (återaktivera)
  3. Nya kunder (attrahera)
 5. Du ska bara arbeta med en uppdaterad och relevant säljpipe – driv dina säljprojekt framåt i eller ut ur säljpipen.
 6. Tappar du kontrollen över säljpipen tappar du kontrollen över säljarbetet. Håll löpande säljavstämningar inom säljgruppen för att skapa transparens om säljpipens utveckling och säkra en kvalitativ framdrift.
 7. Säljarbete är en iterativ och lärande process. Arbeta därför metodiskt och disciplinerat i säljarbetet så att du kan följa upp resultatet av dina säljinsatser och förstå kopplingen mellan orsak och verkan och återföra lärdomar.
 8. Alla säljande medarbetare vet tillsammans mer än de tror om sina kunder, sin marknad och framgångsrika arbetssätt. Det gäller att metodiskt lyfta fram kunskapen och sammanställa den på ett strukturerat sätt, så att alla kan ta del av och använda den.
 9. Vad som ska göras och varför för att ni ska nå ert företags övergripande mål behöver alla förstå och skriva under på. Men i det arbetet behöver vi ta hänsyn till att alla människor är olika och respektera olikheterna. Det leder till att säljande medarbetare kan skapa så mycket energi, glädje och resultat som möjligt.

Läs mer om metoden CCustomer. 

Våra värderingar

Positiv upptäckarglädje
Endast genom att ständigt fråga oss hur det vi gör idag kan göras bättre i morgon kan vi komma vidare. Positiv upptäckarglädje besjälar allt vi gör.

Ödmjuka 
Vi lyssnar in och försöker förstå den människa vi möter “Utifrån-in” innan vi ger vår syn på sakernas tillstånd “Inifrån-ut”.

Prestigelösa
Vi är prestigelösa och gläds på riktigt åt allas vår gemensamma utveckling. Teamet är viktigare än individen.

Reflektion
Om det vi gör och vi själva inte ständigt utvecklas och förändras kommer tillslut avvikelserna gentemot vår omvärld att bli för stora. Förändringarna vi då tvingas göra kan upplevas som mycket traumatiska. Därför välkomnar vi förändring och reflekterar kring de tre parallella utvecklingsprocesserna: vår gemensamma verksamhet, vi som grupp, jag som individ

Behöver du vägledning?

Ring oss eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom sälj.