Faktabaserat säljarbete för ökad korsförsäljning inom konsultföretaget
Kundcase 4

Bakgrund

Vår uppdragsgivare är ett konsultföretag som omsätter runt 1,8 mdkr i Sverige. Uppdraget är inriktat mot en division inom företaget, vars syfte är att med senior kompetens gå in som stöd till huvudorganisationen samt utföra mer kvalificerade konsulttjänster. Divisionen har haft en kraftig tillväxt under de senaste åren.

Utmaning

Divisionens starka tillväxt har gjort det svårare att ha full kontroll över kundportföljens utveckling, potential och hur säljresurser bör fokuseras mot enskilda kunder för att få ut största möjliga effekt. Divisionen har ett behov och en önskan att arbeta mer proaktivt och systematiskt i säljarbetet. Innan strategiska beslut kan fattas kring vilka kunder organisationen bör fokusera på och hur, så önskas en faktabaserad samsyn kring kundportföljens och enskilda kunders utveckling fram tills idag.

CCustomers lösning

CCustomers lösning är att utgå från vår strukturerade process i fem steg för att implementera ett mer systematiskt, proaktivt och faktabaserat säljarbete. Som ett första steg utför vi en faktabaserad kundanalys utifrån vår uppdragsgivares redan befintliga data.

I analysen synliggör vi bland annat riskfördelningen i kundportföljen, vilka små och stora kunder är för de enskilda tjänsterna, vilka kunder som växer till sig och blir stora, interna och externa flöden i kundportföljen, hur nya kunder utvecklas över tid, kors- och merförsäljning mellan tjänsteområden samt en beräkning av ett nuvärde på kundportföljen.

Utifrån den faktabaserade kundanalysen processleder vi vår uppdragsgivare i arbetet att addera interna erfarenheter kring de bästa av de bra kunderna. Utifrån kombinationen av fakta och de interna erfarenheterna skapar vi ett prioriteringsraster så att säljande medarbetare snabbt och enkelt kan prioritera en enskild kund utifrån enkelhet, potential och gatekeeper.

Resultat

Vår uppdragsgivare har fått en tydlig bild av vilka kunder man bör fokusera på, var det finns outforskad potential till kors- och merförsäljning bland befintliga kunder samt nya insikter om kundflöden och kundflöden mellan olika tjänsteområden.

Materialet är direkt vägledande för beslutsfattandet av företagets och divisionens inriktning och fokus i det kommande säljutvecklingsarbetet och det dagliga säljarbetet. Vidare har analysen resulterat i ett prioriteringsraster som möjliggör för varje säljande medarbetare att snabbt kunna utvärdera hur mycket de ska investera i en kundrelation. Det leder till att de effektivt kan prioritera sina säljinsatser mot olika kunder för att på mest effektiva sätt bidra till divisionens och bolagets överordnade mål.

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag? Välkommen att höra av dig!

Erik Jonsson Kumlien
erik@ccustomer.se
+46 70 362 76 22

Exempel på organisationer som genom åren valt att arbeta med oss

Behöver du vägledning?

Ring oss eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom sälj.