Vill du få ut mer av ditt säljteam?
Metoden CCustomer - öka intäkterna genom faktabaserat säljarbete!
Boka demo av metoden

Väljs av proaktiva säljteam på:

Metoden CCustomer hjälper säljteam att öka intäkterna genom faktabaserat säljarbete

Vi ser att i stort sett alla företag har utmaningar när det kommer till uppföljningen och styrningen av säljarbetet, man upplever inte att man har full kontroll. Det leder för många säljansvariga till oro och stress “Kommer vi att nå våra mål?”, “Har vi tillräckligt mycket på gång?”, “Gör vi rätt saker?”

Vi ser också att det leder till att:

  1. Man inte utvecklar sina befintliga kunder. Alla säljgrupper säger att man gör det, men man kommer inte i tillräcklig omfattning proaktivt med nya tankar, idéer och förslag för hur kunderna kan utvecklas.
  2. Man återaktiverar inte f.d. kunder med potential.
  3. I nykundsförsäljningen läggs för mycket tid på kunder med liten potential.

Det här leder till svårigheter att attrahera rätt nya kunder och till missade intäktsmöjligheter från befintliga.

Vi vet att företag kan öka intäkterna med sina befintliga säljresurser, men det kräver metodiska och faktabaserade arbetssätt i det proaktiva säljarbetet och verktyg som stöttar det arbetssättet.

Inom CCustomer har vi sedan 2013 utvecklat en metod med tillhörande verktyg, så att säljteam får ett faktabaserat arbetssätt för att identifiera potential, tar fram strukturerade säljbudskap för att hämta hem potentialen och på ett strukturerat sätt tar kontroll på och kontinuerligt följer upp det proaktiva säljarbetet över tid.

Det leder till att säljteam kan jobba med ständiga förbättringar och öka intäkterna med sina redan befintliga säljresurser

Exempel på organisationer som genom åren valt att arbeta med oss

Vill du få ut mer av ditt säljteam?

Hör gärna av dig och berätta var ni befinner er i säljarbetet och vilka utmaningar ni står inför. Vi reflekterar ert nuläge till CCustomers metod för faktabaserat säljarbete och visar konkret hur den fungerar och hjälper företag att öka intäkterna.