Ökade intäkter genom proaktivt säljarbete!
En förändrad omvärld ställer krav på fokus och proaktivitet i säljarbetet, vilket i sin tur ställer krav på metodiska arbetssätt.
Boka demo

Bolag som vuxit med CCustomer:

Otydligt fokus, för lite som händer, svårigheter att skapa transparens och följa upp resultatet. Det här är kostsamma säljutmaningar för många företag. Vi har en lösning.

Alla företag har begränsat med säljresurser. Fokus måste därför läggas på de kunder och prospekt som ger mest tillbaka.

Trots det hamnar många företag lätt i gamla hjulspår när det kommer till säljarbetet: för mycket tid läggs på kunder med liten potential, beslut fattas på magkänsla och säljande medarbetare blir i för stor utsträckning reaktiva ordermottagare. Det leder till svårigheter att attrahera nya kunder och till missade intäktsmöjligheter från befintliga. 

Vi vet att företag kan öka intäkterna med sina befintliga säljresurser. Men det ställer krav på fokus och proaktivitet i säljarbetet, vilket i sin tur ställer krav på metodiska arbetssätt. Man behöver ha en metod att hålla sig till och verktyg som stöttar det metodiska arbetssättet.

Det är den metoden med tillhörande verktyg som vi har utvecklat. Oavsett om ni redan har kommit långt och vill bli ännu bättre eller om ni vill ta de första stegen mot ett mer metodiskt och proaktivt säljarbete så kan vi hjälpa er. Potentialen är stor. 

Exempel på organisationer som genom åren valt att arbeta med oss

Behöver du vägledning?

Hör gärna av dig och berätta var ni befinner er i säljarbetet och vilka utmaningar ni står inför. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom sälj.