Vill du få ut mer av ditt säljteam?
Säljutvecklingsmetoden CCustomer - Öka intäkterna och maximera antalet lönsamma affärer!
Jag är nyfiken

Bolag som vuxit med CCustomer:

Ökad konkurrens och digitalisering ställer nya krav på säljarbetet. Kunderna har idag fler alternativ att välja mellan än någonsin tidigare.

För att vara konkurrenskraftiga krävs att ni tillför värde i kundens köpresa, att ni proaktivt kommer med kunskap, insikter och ett erbjudande som hjälper kunden att nå sina mål. Det i sin tur ställer krav på att ni förstår beslutsfattarnas utmaningar och önskade läge, helst bättre än de själva kan sätta ord på.

Det kräver, förutom ett metodiskt angreppssätt, tid. Med begränsade säljresurser kan ni inte hjälpa alla. För att maximera resultatet måste fokus därför läggas på de kunder och prospekt som ger mest tillbaka.

Trots det hamnar många företag lätt i gamla hjulspår: för mycket tid läggs på kunder med liten potential, beslut fattas på magkänsla och medarbetare blir i för stor utsträckning reaktiva ordermottagare. Det leder till missade intäkter och pressade marginaler, både i befintlig kundportfölj och i nykundsförsäljningen.

Vi vet att företag kan öka intäkterna och förbättra marginalerna med sina nuvarande säljresurser. Det kräver ett metodiskt angreppsätt och verktyg som kontinuerligt vägleder er i var ni ska fokusera era begränsade säljresurser för att få ut mest effekt. Det är den metoden med tillhörande SaaS-lösning som vi har utvecklat. 

Vi ser fram emot att höra från dig. Vi vill gärna diskutera hur ni kan öka försäljningen genom ett mer proaktivt, metodiskt och faktabaserat säljarbete!

CCustomer “Se Kunden”

CCustomer AB

Landsvägen 50A

172 63 Sundbyberg

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag? Välkommen att höra av dig!

Erik Jonsson Kumlien, VD
erik@ccustomer.se
+46 70 362 76 22

Exempel på organisationer som genom åren valt att arbeta med oss