Presentation av ett urval genomförda uppdrag
Här kan du läsa om företag som har ökat intäkterna genom metoden Faktabaserat säljarbete

Faktabaserat säljarbete inom tillväxtbolaget

Efter flera års kraftig tillväxt är vår uppdragsgivare i behov av att gå från ett entreprenöriellt företag till ett metodiskt konsultföretag med tydliga försäljningsmål och strategier. Läs mer...

Faktabaserat säljarbete för ökad nykundsförsäljning

För att nå bolagets omsättningsmål går det till viss del att växa ytterligare på befintliga kunder, men nya kunder krävs. Organisationen för nykundsförsäljning behöver snabbt komma igång med ett systematiskt säljarbete. Läs mer...

Entreprenörerna som skalade upp genom Faktabaserat säljarbete

Säljgruppen har modifierats och det finns ett tydligt behov och en önskan att sätta strukturer och metoder för att kunna skala upp säljorganisationens arbete och ta nästa steg på tillväxtresan. Läs mer...

Faktabaserat säljarbete för ökad korsförsäljning inom konsultföretaget

Bolagets starka tillväxt har gjort det svårare att ha full kontroll över hur säljresurser bör fokuseras. Ett behov och en önskan finns att arbeta mer proaktivt och systematiskt i merförsäljningsarbetet. Läs mer...