Håll disciplinen kring säljavstämningarna

De löpande säljavstämningar inom säljgruppen är en av grundbultarna för ett proaktivt säljarbete.

Hur är mötesdisciplinen hos er? Vad konkret gör du som säljare och du som säljchef under avstämningarna? Hur lång tid tar en avstämning?

Du har massor att göra i det dagliga säljarbetet. Dessutom behöver du löpande vara med under säljavstämningar inom säljgruppen var 7 eller 14 dag för att bibehålla kontrollen och överblicken över säljarbetet. Tappar ni säljavstämningarna, så tappar ni också snart kontrollen och styrningen över säljarbetet med negativa konsekvenser som följd.

I det här videoinlägget berättar vi vad du som säljare och du som säljledare konkret kan göra för att säkerställa effektiva säljavstämningar och för att upprätthålla kontinuiteten i avstämningarna.