Behovsanalys för säljare

Filosofen Sören Kirkegaard har skrivit en mycket tänkvärd dikt om vad som krävs för att du (säljare) ska lyckas föra en människa (dina tjänster, dina produkter) mot ett bestämt mål (kundens lösning). 

Förstå kundens situation och börja där

En dikt att hämta kraft ur för dagens moderna säljare när det kommer till att förstå hur vi gör en bra behovsanalys är ”Till eftertanke” av den danske filosofen Sören Kierkegaard (1813-1855).Kierkegaard

Dikten är mest känd för sitt budskap och det Kierkegaard vill förmedla är vad han tycker krävs för att man (du som säljare) ska lyckas hjälpa en annan människa (dina tjänster, dina produkter) mot sitt mål (kundens önskade läge).

Han skriver att man först måste förstå den andra personens upplevelse av sin situation och börja där, samtidigt som man måste veta och förstå ännu lite mer. Om man inte klarar detta så är man oförmögen att kunna hjälpa någon.

Tänk på din egen roll som säljare när du läser dikten. Tänk på hur du möter dina befintliga och potentiella kunder. Vad konkret kan du lära av dikten? 

Till eftertanke

Om jag vill lyckas med att föra en
människa mot ett bestämt mål måste jag
först finna henne där hon är och börja just där.

Den som inte kan det lurar sig själv när
hon tror hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon måste jag visserligen
förstå mer än vad han gör men först och
främst förstå det han förstår.

Om jag inte kan det så hjälper det inte att
jag kan mer och vet mer.

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så
beror det på att jag är fåfäng och
högmodig och egentligen vill bli beundrad
av den andre i stället för att hjälpa honom.

All äkta hjälpsamhet börjar med
ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och
därmed måste jag förstå att detta med att
hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna.
Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa.

Sören Kierkegaard 

Vad konkret kan du göra för att än bättre förstå dina befintliga och potentiella kunders situation och behov? Var är du stark idag? Var kan du bli bättre? Vad konkret kan du göra i din nästa interaktion med en potentiell kund?

Pröva det!

Hur kändes det? Vad blev resultat? Vilka lärdomar tar du med dig till nästa gång?

Lycka till!