Ansoff-matrisen

Kan du hämta hem ytterligare potential på din befintliga marknad och med dina befintliga produkter? Eller behöver du ta nya vägar framåt?

Vägen framåt

I säljstyrningen kan Ansoff-matrisen vara mycket användbar. Om framdriften i ditt nuvarande säljarbete inte är tillräcklig så behöver du ta ställning till vägen framåt. Kan du hämta hem ytterligare potential på din befintliga marknad och med dina befintliga produkter? Eller behöver du ta nya vägar framåt?
 
Harry Igor Ansoff (1928 – 2002) var en rysk-amerikansk matematiker och företagsledare och bland annat verksam vid Handelshögskolan i Stockholm mellan åren 1976-1983.
 
Ansoff anger fyra tillväxtstrategier: Marknadspenetration, Produktutveckling, Marknadsutveckling och Diversifiering.

Ansoff-matrisen med sina fyra tillväxtstrategier

Marknadspenetration

Gräv där du står. Väx genom att öka dina marknadsandelar på din befintliga marknad (ta från konkurrenter) eller väx genom att hela din marknad växer och du med den (öka din leveranskapacitet).

Låg risk, men yttre omständigheter sätter ramarna för hur mycket eller hur länge du kan växa.

Marknadsutveckling

Gå in på en ny marknad med dina befintliga produkter. Nya marknader kan vara geografiska områden, nya kundsegment eller försäljning genom nya säljkanaler.

Marknadsutveckling rekommenderas när du har särskilda kärnkompetenser. Det kan vara att du är specialist på något svårt eller har ett patent som det gäller att använda inom en viss tid.

Viss risk, du kan inse att de nya marknaderna inte beter sig som dina gamla.

Produktutveckling

Utöka ditt erbjudande mot dina redan befintliga kundgrupper.

Rekommenderas när företagets starkaste sida är nära relationer till kunderna och stor förståelse för deras behov.

Viss risk, det är inte säkert att dina utvecklingskostnader leder till ökade intäkter.

Diversifiering

Du går in på nya marknader med nya produkter. Här är risken hög, rutan brukar kallas ”The Suicide Cell”. Men, som alltid, bör du ställa risken mot den potentiella vinsten.

  • Hur ska du växa framöver?
  • Med vilka kunder och produkter?