Börja med dina befintliga kunder

Börja med dina befintliga kunder – då får du mest tillbaka på dina säljinsatser! I det här videoinlägget berättar vi vad du som säljare konkret kan göra för att prioritera vilka kunder du väljer att lägga din tid på så att du får tillbaka så mycket som möjligt på dina säljinsatser.

“Idag ska vi prata om hur du kan fatta beslut mot vilka kunder du ska jobba för att du skall få mest tillbaka på det säljarbete som du lägger ner.

För du har ju begränsat med säljtid och säljresurser och du har massor att göra. Det du behöver fundera kring är: vilka kunder du ska jobba mot för att få mest tillbaka?

Den billigaste intäktskrona får du många gånger från en befintlig kund som du har en god relation med, som köper från dig och som du får att köpa mer. Den näst billigaste intäktskronan får du många gånger från en tidigare aktiv kund som du återaktiverar.  Den dyraste intäktskronan kommer ofta från en helt ny kund.

Det du kan göra är att titta på dina befintliga kunder. Ta ut en lista på dina befintliga kunder och börja uppifrån från den största kunden. Vilka av dessa kunder ska du aktivt bearbeta för att de ska köpa mer från dig? Vilka kunder ska du inte lägga lika mycket tid och kraft på?

Vissa kunder köper från dig oavsett hur mycket tid och kraft du lägger på dem. Andra kunder behöver du jobba mer aktivt på och bearbeta.

När du gått igenom dina befintliga kunder så tittar du på dina tidigare aktiva kunder som inte köper idag. Gör samma övning igen. Vilka av dessa kunder ska du lägga din tid och kraft på att återaktivera? Och slutligen. Titta på dina nya kunder. Vilka nya kunder ska du jobba mot och vilka ska du inte springa lika mycket på?

Gör det här till nästa vecka. Det är väl investerad tid. Du har begränsat säljresurser. Du behöver fatta medvetna beslut hur du prioriterar din tid. Börja med dina befintliga kunder. Börja från de stora. Jobba dig nedåt. Gör det till nästa vecka – lycka till!”