SWOT-analys för sälj och marknad

Analysera de styrkor och svagheter som ni har har jämfört med kundernas alternativ vid sidan av er. Analysera era externa möjligheter och hot. Som säljare ger det dig en ökad förståelse för ert värdeskapande och en ökad trygghet för vad du ska trycka på och vad du behöver hantera i kunddialogerna. 

SWOT hjälper dig att fokusera i säljdialoger

SWOT analys står för en analys av Strenghts (styrkor), Weaknesses (svagheter), Opportunities (möjligheter) och Threats (hot). Med hjälp av SWOT kan du se vilka för- och nackdelar din organisation har jämfört med andra.

SWOT låter dig också analysera vilka möjligheter och hot du ser eller kan förutse på marknaden som kan hjälpa dig att välja vad ni ska fokusera på för att bli framgångsrika och uppskattade i framtiden.

Varför SWOT?

SWOT kan göras för en produkt, en avdelning, ett företag, en industri eller person.

SWOT analysen utgår från målen med det du analyserar och identifierar de interna (inom företaget) eller externa (utanför företaget) faktorer som är fördelar eller nackdelar när du ska nå ert mål.

En SWOT analys är ytterst användbar när vi ska försöka förstå vår verksamhet och vår omgivning bättre. Resultatet hjälper dig att definiera vad ni ska fokusera på för att vara fortsatt konkurrenskraftiga framöver.

SWOT

Genomför din SWOT

Möjligheter – vilka de tre viktigaste Möjligheterna för oss?
En analys av omgivningen utanför vår affär, verksamhet eller projekt visar oss nya möjligheter för hållbar utveckling av vår verksamhet. Det kan vara en ny teknikutveckling, ouppfyllda kundbehov eller uppmjukningar av regleringar. Möjligheter finns utanför vår egen organisation.

Hot – vilka är de tre största Hoten vi behöver hantera?
Hot finns också utanför vår egen organisation. Hot är kunskap eller händelser som kan vara till hinder för vår affär, vår verksamhet eller vårt projekt. Det kan vara allt från nya regleringar till ny konkurrens.

Styrkor – vilka är våra tre kritiska Styrkor?
Styrkorna hittar du i din organisation. Styrkorna är våra konkurrensfördelar. Det kan vara allt från unika produkter och tjänster till kvalificerad personal och starka varumärken.

Svagheter – vilka är våra tre kritiska Svagheter?
Svagheterna hittar du också i organisationen och vi behöver förmodligen överbrygga dem. Våra svagheter kan vara hög kostnadsstruktur, dålig företagskultur eller fel blandning av människor i företaget.