Kundflöden enligt badkarsmodellen

Mät kundflödena in, i och ut ur ert kundkar och identifiera lönsamhetsläckage. Vilka kunder kommer in och utvecklas väl? Vilka kunder lämnar? Vilka tidigare aktiva kunder återaktiverar ni?

Badkarsmodellen

Mät flödena in, i och ur ert kundkar. Hur ett badkar fungerar känner vi alla till. Som smutsig och liten klev vi ner i det varma karet och våra kroppar täcktes av vatten. När vi badat färdigt kunde vi vid uppgång skönja en mörk linje som avslöjade vattennivån och hur smutsiga vi varit.

Ett badkar är en bra och viktig metafor för ett företags kundportfölj.

KundflodenFöretaget fyller på sitt “kundkar” med nya kunder och förlorar medvetet eller omedvetet redan befintliga kunder. Det är temperaturen på och flödet av kunder som avgör företagets intäkter. Hög nivå och heta kunder innebär stora intäkter.

Varför liknelsen vid ett badkar?

Jo, vi träffar många gånger företagsledare, försäljnings- och marknadschefer som förvisso vet att kunder kommer och kunder går, men som inte har koll på nivåerna av kunder, vad kunderna köper och temperaturen i kundkaret (hur kunderna beter sig). Många chefer lutar sig exempelvis tillbaka vid en konstant nivå av totala antalet kunder och konstaterar, “det är samma kunder som köper från oss i år som köpte förra året, allt är frid och fröjd”. Men det kan vara helt fel.

Följande flöden av kunder finns inom alla företag och organistioner (bilden ovan), oavsett verksamhetens art och storlek:

 • Fortsatt aktiva kunder. Kunder som gör minst ett köp under året.
 • Förlorade kunder. Kunder som lämnar företaget under året.
 • Återvunna kunder. Kunder som varit i kundkaret tidigare, som runnit ut, men som nu kommer tillbaka.
 • Nya kunder. Kunder som ej tidigare köpt av företaget.

Kundfloden_exempel

Ett exempel från verkligheten

En av våra tidigare uppdragsgivare sålde produkter till andra företag “B2B”. Bilden till ovan visar hur deras kundkar såg ut:

 • Vid början av året hade de 131 kunder.
 • 41 av dessa 131 kunder gjorde minst ett köp under det senaste året och ses därför som fortsatt aktiva kunder.  
 • 90 av de 131 kunderna gjorde aldrig något köp under det senaste året. Då vår uppdragsgivares produkter är av det slag att företag behöver den här typen av produkter minst en gång per år, så ses dessa 91 kunder som förlorade kunder. De måste ha köpt från en annan leverantör!
 • 3 kunder dök upp på nytt. De har tidigare varit kunder, men lämnat företaget för minst ett år sedan, och dyker nu upp igen som återvändande kunder. 
 • 28 kunder är helt nya kunder.
 • Vid summering får vi 72 kunder vid årets slut (28 + 41 + 3).

Bilden av kundportföljen väckte en rad nya frågor hos vår uppdragsgivare. Varför lämnade de 90 kunderna? Vilka är dessa kunder? Varför har vi gått från 131 till 72 kunder och vad kan vi göra för att täppa till läckaget?

Mät flödena in, i och ur ert kundkar

Alla företag kan på samma sätt mäta flödena in, i och ur sitt kundkar och på så sätt få bättre möjlighet att förstå och påverka nivåerna av antalet kunder och de intäkter de genererar. 

 • Läcker vi kunder? Varför och var läcker det?
 • Hur lagar vi läckan? 
 • Hur höjer vi temperaturen i “kundkaret”?

Eftersom allt försäljnings- och marknadsarbete syftar till att antingen öka nivån i kundkaret och/eller höja temperaturen, så får ni genom att ta kontroll på kunderna ett kvitto på hur intäktsarbetet går.  Så att det finns ett härligt, varmt företag att gå till. Hur ser era kundflöden ut? Hur varmt är ert kundkar?