Identifiera rotorsaken

Sträva efter att förstå rotorsaken till ett problem. När du förstår kopplingen mellan orsak och verkan kan du påverka vad du gör (orsaken) och därigenom ditt utfall (verkan).

Gå till grunden, gå till rotorsaken

 
Det är av stort vikt att komma åt rotorsaken till problem. Modellen Single and Double loop learning är då användbar: 
 
Single and Double loop learning

Single loop learning – den enkla lösningen

Single loop learning är det vi alla gör mest hela tiden. Det fungerar när misstag kan korrigeras inom ramarna för våra existerande sätt att veta och ta oss an problem. 

Ett exempel är en lampa som sätter på sig själv efter klockan 19.00. Ett annat exempel är när en försäljare har lägre försäljningssiffror än andra och vi bestämmer oss för att ersätta säljaren med någon som kommer att prestera bättre.

Med Single loop learning försöker vi att undvika att investera mycket tid och energi i rutinmässiga och förutsägbara aktiviteter.
 

Double loop learning – hitta rotorsaken

Double loop learning innebär att vi utmanar oss själva och våra etablerade tankemönster och vanor. Vi försöker istället ta fram nya sätt att arbeta och se på vår situation.

I exemplet med lampan ovan skulle vi då kunna fråga: “Varför är lampan egentligen inställd på kl 19.00?” och sedan undersöka om något annat klockslag eller belysningslösning på ett mer ekonomiskt sätt skulle kunna upprätthålla en behaglig upplysning.

På samma sätt skulle vi med säljaren undersöka vad det är som skiljer hans eller hennes säljområde och från andras. Vad kan det egentligen bero på att säljaren presterar sämre?

Vi kanske upptäcker att hennes kunder främst är stora industribolag som har mycket längre beslutsprocesser, men när de väl har fattat ett beslut blir de mycket långsiktiga och pålitliga kunder.

Denna förståelse för problemet får oss då att ändra på sättet vi mäter och bedömer våra säljare. Vi bestämmer oss för att ändra på våra antaganden om försäljning och inkluderar både långsiktiga och kortsiktiga försäljningsmål. Vi undersöker sedan hur vi kan stödja denna försäljare.

Summering Single and Double loop learning

  • Hur identifierar du era utmaningar och problem idag?
  • Hur mycket är Single Loop Learning (enkla lösningen)? Hur mycket är Double Loop Learning (rotorsaken)?
  • Vad kan du och din verksamhet göra för att ni ska bli bättre på att identifiera och utmana era underliggande antaganden?