Kontrollpanel för pipeline management

Allt som krävs är att säljgruppen samlas 30-45 minuter veckovis

Starta ett säljmöte i CCustomer Cloud, data trycks i realtid in från ert CRM. Klicka igenom metoden, ta en screen i taget, besvara den reflekterande frågan och agera där så behövs. Totalt tar det 30-45 minuter. När mötet är slut har ni kontroll på:

 • Framdriften 
 • Datakvalitet
 • Riktningen i säljarbetet
 • Nykundsförsäljningen
 • Arbetet att utveckla bef. kunder
 • De proaktiva säljaktiviteterna
 • Intäktsprognosen
 • Hur KPI:er utvecklas
 • Avvikelserna mot mål
 • Flaskhalsar att hantera
 • Lärdomar att återföra
 • Behovet av att stötta individer

Verktyget driver effektiviseringen och leder till minskade säljkostnader och ökade intäkter.

 

CRM är inte lösningen

Konkurrensen ökar i alla branscher. Det blir allt svårare att attrahera nya kunder och samtidigt viktigare att behålla och utveckla redan befintliga. 

Men i det säljarbete som då krävs är det ofta bristande effektivitet, otydliga prioriteringar och många upplever att det är svårt att ta kontroll på säljorganisationens arbete och resultatet. Det leder till svårigheter att attrahera nya kunder, till missade intäktsmöjligheter från befintliga och till att många inte når sin budget.

Varför är det såhär? En bidragande orsak är att de CRM-system (Customer Relationship Management) som bolag använder sig av inte bygger på en metod som tydligt definierar hur saker och ting hänger ihop i säljprocessen och vad som faktiskt påverkar säljorganisationens resultat.

Istället loggas all möjlig data i CRM-systemen. Resultatet blir att säljaren inte vet vad data skall användas till och därför inte heller kan urskilja vilken data som ska vara 100% korrekt och uppdaterad. Viljan och engagemanget att aktivt jobba med data och hålla den uppdaterad minskar därför snabbt. Gammal data börjar samlas på hög och till vanligheterna hör offerter som skickats ut men som ingen följer upp, prospekteringslistor som ingen aktivt bearbetar och namn på företag som inte längre existerar.

Det i sin tur leder till att säljchefen tappar kontrollen över resultatet och säljorganisationens arbete. Vardagen fylls med osäkerhet och en ständig oro för hur man ska nå sina mål.

CCustomer driver effektiviseringen i säljorganisationen

Inom CCustomer AB har vi gjort precis tvärtom mot alla CRM-system. Sedan starten 2013 har vi enbart fokuserat på att utveckla en metod för att hjälpa bolag sälja mer genom metodiskt, proaktivt och faktabaserat säljarbete. Där och då tänkte vi inte alls på system. Vi tittade på hur bolag som exempelvis Toyota uppnår fantastiska resultat och ställde oss frågan – borde man inte kunna använda liknande arbetssätt och principer inom säljorganisationer? Borde man inte kunna sälja mer genom ett mer metodiskt och faktabaserat angreppssätt på sälj? 

Sedan 2013 har vi varje dag skruvat, återfört lärdomar och förfinat metoden. Metoden CCustomer används ute i bolag i 7+ länder med mycket goda resultat, se våra referenser.

Metoden sträcker sig hela vägen från den faktabaserade kundanalysen, till kontrollpanelen för uppföljning och styrning och det dagliga metodiska säljarbetet med strukturerade säljbudskap som går att kalibrera, repeterbara processer och kontinuerligt lärande. 

År 2021, efter åtta år av att dagligen ha återfört lärdomar och kontinuerligt förbättrat metoden CCustomer, upplever vi nu att metoden är så välbeprövad och bevisad att vi även har utvecklat en molnbaserad plattform för att än mer dynamiskt och i realtid stötta våra kundföretag att konsekvent jobba enligt metoden över tid, så att man säljer mer.

Den molnbaserade plattformen CCustomer Cloud bygger på den beprövade säljutvecklingsmetoden CCustomer och fokuserar på säljorganisationens kontinuerliga lärande och förbättringsarbete (Riktning, Vad, Hur, Volym, Datakvalitet) så att man säljer mer. CCustomer Cloud är ett överordnat system till CRM och integreras sömlöst med marknadens ledande CRM-system och kompletterar därför de CRM-system eller Excel-baserade strukturer redan finns på plats. 

Allt som krävs är att säljgruppen samlas 30-45 minuter veckovis och klickar igenom metoden.

Här kan du läsa mer om metoden CCustomer.

Exempel på organisationer som genom åren valt att arbeta med oss

Behöver du vägledning?

Ring oss eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom sälj.