Konfigurera uppföljning och styrning

Vi hjälper er att konfigurera uppföljningen och styrningen av säljarbetet, så att ni tar kontroll på resultatet och säljorganisationens arbete och tidigt kan sättas in vid avvikelser mot mål.

Gör rätt från början, det lönar sig

Alla säljorganisationer vill sälja mer och alla säljchefer vill få ut mer av sin säljorganisation. Men i det dagliga säljarbete som då krävs upplever många bristande kontroll över säljorganisationens arbete. Säljare lägger regelmässigt för mycket tid på kunder med liten potential och alldeles för lite tid på kunder med stor potential. Det här med struktur och metod i säljarbetet upplever man är svårt att utveckla och upprätthålla över tid. 

Många säljchefer kämpar med att sätta en struktur för att kunna ta kontroll och dela med sig av bilden till övriga delar av företaget. Men det är svårt, det tar tid och det blir sällan rätt. Materien som verkar enkel till en början visar sig vara komplex. Hur räknas konverteringsgrader ut? Hur definieras en pipe som vi verkligen kan använda? Kan jag lita på data som säljarna loggar? Hur skapas en faktabaserad intäktsprognos? Kommer vi att nå våra mål? 

Vår upplevelse är att det här är vardagen för säljchefer i de flesta företag. Man går runt med en ständig frustration att det är så svårt att få kontroll och överblick. Man går runt med en ständig oror för hur man ska nå sina mål. 

Uppfinn inte hjulet på nytt – det finns en färdig metod

Vi har sedan starten 2013 enbart fokuserat på ta fram en universell metod för att att hjälpa säljchefer att ta kontroll på resultatet av säljorganisationens arbete och säljorganisationens arbete. I arbetet över åren stora och små företag i vitt skilda branscher, så har vi exakt definierat vilken data som krävs för att ta kontroll på resultatet av och säljorganisationens arbete, så att man säljer mer. Säljdata som säljorganisationen loggar ska leda till att:

  • Kontroll tas på intäktsprognosen, framdriften i säljarbetet och konverteringen
  • Framdriften i säljarbetet säkras 
  • Prospekteringen blir fokuserad mot rätt befintliga och nya kunder
  • Datakvalitet och pipens relevans säkras, att lärdomar återförs till det kontinuerliga förbättringsarbete
  • Att säljaren får vägledning för att här och nu fokusera, så att man säljer mer
Baserat på många års erfarenhet från uppföljning och styrning av säljarbete i olika företag, så vet vi exakt vad som krävs för att ni ska lyckas med er uppföljning och styrning, oavsett vilka mål ni har. Hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan stötta er i uppföljningen och styrningen av säljarbetet.

Exempel på organisationer som genom åren valt att arbeta med oss

Behöver du vägledning?

Ring oss eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom sälj.