Kundsegmentering

I säljarbetet vill du lägga mer tid på rätt kunder, mindre tid på fel kunder. Frågan blir då – vilka är rätt kunder?

Sätt kundsegmenteringen och fokusera på rätt kunder

Alla säljorganisationer vill sälja mer och alla säljchefer vill få ut mer av sin säljorganisation. För att lyckas krävs att du fokuserar på rätt kunder – det gör du genom faktabaserad kundsegmentering!

 

En kundsegmentering behöver vila på faktabaserade beslutsunderlag. Antingen har ni de beslutsunderlagen på plats redan idag, annars hjälper vi er att ta fram dem genom faktabaserad kundanalys. 

 

Potential, Enkelhet

Olika kunder har olika stor intäktspotential och det är olika enkelt att göra affärer med olika kunder – svårare för vissa kunder, enklare för andra. Vi skapar därför ett faktabaserat prioriteringsraster så att varje säljare snabbt kan prioritera en kund utifrån potential och enkelhet. Det blir en modell för kundsegmentering som varje säljare kan använda för att snabbt prioritera befintliga, inaktiva och nya kunder. Därigenom säkerställs att den säljande medarbetarens segmenteringsbeslut har bäring i ert företags övergripande mål och strategiska inriktning.

 

Bäring i ert övergripande mål

Den faktabaserade kundsegmenteringen tar avstamp i ert företags övergripande mål och sätter riktningen i säljarbetet, så att varje säljande medarbetare prioriterar rätt kunder och på så sätt mest effektivt bidrar till att ni når det övergripande målet.

Behöver du vägledning?

Ring oss eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom sälj.