Om CCustomer AB

Sedan 2013 hjälper vi säljchefer och deras team att sälja mer genom faktabaserat säljarbete. Vårt team består av välutbildade och erfarna Säljprocessledare från CCustomer AB.

Vi hjälper er att sälja mer genom metodiskt och faktabaserat säljarbete

Inom CCustomer AB hjälper vi företag att öka intäkterna genom metodiskt, faktabaserat och proaktivt säljarbete. 

Utmaningar för dagens säljorganisationer

I en snabbt föränderlig omvärld där konkurrensen ökar inom i stort sett alla branscher, med pressade priser som följd, blir det allt svårare att attrahera nya kunder och samtidigt viktigare att behålla och utveckla redan befintliga kunder. I det säljarbete som då krävs upplever många att man skjuter för brett i sina säljinsatser, att man lätt halkar in i gamla hjulspår och tvingas fatta mycket beslut baserat på magkänsla. 

Potential att öka intäkterna

Vi ser att det finns en stor potential inom i stort sett alla företag att öka intäkterna och förbättra konverteringen med befintliga säljresurser genom ett mer metodiskt, proaktivt och faktabaserat angreppssätt i säljarbetet.

Vårt uppdrag inom CCustomer AB

Därför utvecklar, säljer och implementerar vi inom CCustomer AB en metod för att hjälpa säljchefer och säljande medarbetare att bedriva ett mer metodiskt, proaktivt och faktabaserat säljarbete och därigenom att öka intäkterna med sina befintliga säljresurser. Vi kallar metoden för säljutvecklingsmetoden CCustomer® och den tar avstamp i ert företags övergripande mål och sträcker sig hela vägen från den faktabaserade kundanalysen och kontrollpanelen för pipeline-management till strukturer och processer för de operativa delarna av säljarbetet med säljbudskap, processer och uppföljning. 

Säljutvecklingsmetoden CCustomer® tar ett helhetsgrepp på säljarbetet och hjälper dig och din säljorganisation att få faktabaserade beslutsunderlag på plats och sedan att kraftfullt agera på analysen.

Initialt behöver du mer stöttning av en Säljprocessledare från CCustomer AB och därefter kan du själv certifiera dig eller en kollega till Säljprocessledare från CCustomer AB. Vid behov kan även en Säljprocessledare från CCustomer AB gå in och ta fullt ansvar för implementationen och driften av hela eller valda delar av säljutvecklingsmetoden CCustomer®. Tillsammans med dig identifierar vi potentiella interna processledare som certifieras till Säljprocessledare från CCustomer AB och som kan ta ansvar för att det metodiska säljarbetet och säljstyrningen hålls levande.

Eftersom vi vill dela med oss av vår kunskap så lägger vi ut mycket av vår verktygslåda här på hemsidan fritt för alla att använda, vänligen se verktygslådan

CCustomer AB startades 2013 och är sedan 2019 ett dotterbolag inom EFFSO Group. Genom våra tjänster inom säljutvecklingsområdet erbjuder vi våra kunder innovativa lösningar, långsiktiga relationer och en pålitlig partner. Vi attraherar och formar de starkaste talangerna inom säljområdet och erbjuder våra anställda stora utvecklingsmöjligheter och en trygg arbetsplats.

Våra medarbetare

Erik Jonsson Kumlien

VD / Medgrundare

CCustomers VD och grundare är Erik Jonsson Kumlien. Han är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har arbetat som CRM-konsult inom Aegis Media Group plc där han ansvarat för internationella och nationella projekt. Certifierad Lotscoach(R) av Hans Åkerblom.

Telefon: 0703-62 76 22

E-mail: erik@ccustomer.se

Viktor Andermo

Säljprocessledare

Viktor Andermo har tidigare startat och drivit bolag och kommer senast från rollen som affärsutvecklare på Apoteket AB. Viktor har civilingenjörsexamen från Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola med inriktning mot Affär och innovation och Matematisk modellering.

Telefon: 0709 – 46 56 46

E-mail: viktor.andermo@ccustomer.se

Arvid
Fredin

Arvid Fredin är expert på inköpsorganisationer och category managent. Arvid är utbildad civilingenjör från Linköpings Universitet. Med erfarenheter från McKinsey, Scania samt Effso har Arvid en mycket bred kunskap kring effektiviseringsarbeten inom verksamheter.

Telefon: 08 – 440 39 40

E-mail: info@ccustomer.se

Mattias Hultheimer

Mattias Hultheimer är expert på komplex försäljning och inköpsorganisationer. Mattias har en lång erfarenhet som konsult, försäljningschef och VD på företaget Effso. Han har en djup förståelse för dynamiken inom affärsprocesser och sitter i styrelsen för flera mindre bolag

Telefon: 0708 – 94 43 00

E-mail: info@ccustomer.se

Nils Lundgren

Nils Lundgren är expert på komplex försäljning och uppbyggnad av inköpsorganisationer. Nils har en stor förmåga och stark drivkraft att ständigt hitta förbättringsåtgärder. Som vVD på Effso har en gedigen kunskap om metodstyrt och faktabaserat arbete.

Telefon: 0707 – 74 45 51

E-mail: info@ccustomer.se

Våra värderingar

Positiv upptäckarglädje
Endast genom att ständigt fråga oss hur det vi gör idag kan göras bättre i morgon kan vi komma vidare. Positiv upptäckarglädje besjälar allt vi gör.

Ödmjuka 
Vi lyssnar in och försöker förstå den människa vi möter “Utifrån-in” innan vi ger vår syn på sakernas tillstånd “Inifrån-ut”.

Prestigelösa
Vi är prestigelösa och gläds på riktigt åt allas vår gemensamma utveckling. Teamet är viktigare än individen.

Reflektion
Om det vi gör och vi själva inte ständigt utvecklas och förändras kommer tillslut avvikelserna gentemot vår omvärld att bli för stora. Förändringarna vi då tvingas göra kan upplevas som mycket traumatiska. Därför välkomnar vi förändring och reflekterar kring de tre parallella utvecklingsprocesserna: vår gemensamma verksamhet, vi som grupp, jag som individ

Behöver du vägledning?

Ring oss eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom sälj.