PROSPEKTERING

Utifrån en metodisk, djupgående och faktabaserad analys av kundbasen och marknaden hjälper vi er med prospektering och operativa delarna av kundbearbetningen. Allt handlar om att träffa mer rätt – det hjälper vi er med.

På djupet sätter vi oss in i er verksamhet och identifierar vilka värden ni skapar för era nuvarande och potentiella kunder, var ni har era styrkor och svagheter och identifierar er potential. Därefter hjälper vi er även med själva bokningarna och avlastar på så sätt försäljningsorganisationen.

Varje samarbete inleds med en analys av tillgänglig data, intervjuer och eventuell workshop. Vi tar fram:

  • Målgrupp
  • Bearbetningsprocess
  • Budskap

Kundbearbetning kan alla göra – vi gör det metodiskt och faktabaserat!


Varför extern prospektering och kundbearbetning

CCustomers arbete leder till:

  • Effektivitet – vi är specialiserade på vår sak, ni frigör tid för era försäljare att genomföra möten, vi utvecklar er försäljningsmodell.
  • Ökade intäkter – fler kvalitativa möten är en förutsättning för fler affärer och ökade intäkter.

Intresseanmälan: Gör en intresseanmälan genom att klicka här

Konsulter: Läs mer om våra konsulter Nils Lundgren, Erik Jonsson och Mattias Hultheimer genom att klicka här.