Faktabaserad kundanalys och kontrollpanel

Den faktabaserade kundanalysen och kontrollpanelen för pipeline management ger dig full kontroll på kundportföljen och säljarbetet. Våra verktyg passar utmärkt för alla företag då de bygger på din redan befintliga rådata.

Full kontroll på säljarbetet

Faktabaserad kundanalys krävs för att du ska veta vilka kunder du ska prioritera och nedprioritera. Du behöver synliggöra var du har störst sannolikhet att sälja mer mot befintliga, f.d. och nya kunder.

För att kunna styra säljarbetet och se resultatet av genomförda säljaktiviteter krävs sedan att du har en kontrollpanel för pipeline management.

Vår erfarenhet är att få säljchefer har gjort de här analyserna och har den här överblicken. Hur ser det ut hos dig? Hur vet du att ni just nu springer på rätt kunder?

Med kontrollpanelen får du nya insikter för hur du kan öka konverteringsgraderna och intäkterna med dina befintliga säljresurser. Det sker genom att du får tidiga indikationer när avvikelser sker så att du tidigt kan sätta in proaktiva åtgärder. Vi är systemoberoende och använder den information du redan matar in i dina befintliga system.

Behöver du vägledning?

Ring oss eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom sälj.