Kundsegmentering inom B2B

Alla företag har begränsat med sälj- och marknadsresurser. Fokus måste läggas på de kunder och prospekt som ger mest tillbaka.

Fokusera på kunder med stor potential

Alla företag har begränsade sälj- och marknadsresurser. Fokus måste därför läggas på de kunder och prospekt som ger mest tillbaka. Trots det hamnar många företag lätt i gamla hjulspår, det skjuts för brett och säljande medarbetare blir i för stor utsträckning ordermottagare.

Det leder till svårigheter att attrahera nya kunder och till missade intäktsmöjligheter från befintliga. 

Faktabaserat prioriteringsraster

Vi hjälper dig att skapa ett faktabaserat prioriteringsraster så att dina säljande medarbetare snabbt kan prioritera en enskild kund utifrån Gatekeeper, Enkelhet och Potential.

Segmenteringsarbetet behöver vila på en faktabaserad kundanalys. Kanske har du redan gjort den och vi kan utgå från din redan befintliga analys? Annars hjälper vi dig att få fakta på plats, så att kundsegmenteringen vilar på fakta. 

Rätt fokus

Det faktabaserade prioriteringsrastret leder till att ni ökar konverteringen och intäkterna med era befintliga säljresurser genom att ni fokuserar på rätt kunder.

Referenser

Behöver du vägledning?

Ring oss eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom sälj.