I en snabbt föränderlig omvärld ställs nya krav på modernt säljarbete

Konkurrensen ökar i alla branscher. Inför köpbeslut är beslutsfattarna idag fler och mer pålästa. Samtidigt har inköpsorganisationer nya och faktabaserade arbetssätt och som säljare bjuds du in senare i kundens köpresa.

Det leder till att det blir allt svårare att attrahera nya kunder och samtidigt allt viktigare att behålla och utveckla redan befintliga.

I det kundutvecklings- och säljarbete som då krävs ser vi ett antal vanligt förekommande utmaningar. För mycket tid läggs på kunder med liten potential, beslut fattas på magkänsla och medarbetare blir i för stor utsträckning reaktiva ordermottagare.

Det leder till svårigheter att attrahera nya kunder och till missade intäktsmöjligheter från befintliga.

Vi vet att företag kan öka intäkterna med sina nuvarande säljresurser, men det kräver metodiska arbetssätt och faktabaserade beslutsunderlag. Man behöver ha en faktabaserad metod att hålla sig till.  En metod som kontinuerligt hjälper oss att:

  • Se kundens behov och brister
  • Identifiera och prioritera intäktspotential
  • Säkerställa att det drivs proaktiva och värdeskapande säljaktiviteter som leder kunden till köpbeslut.
  • Följa upp framdriften i det värdeskapande arbetet mot köpbeslut och uppsatta mål, så att det går att lära, förbättra och planera. 

Det är den metoden med tillhörande verktyg som vi har utvecklat de senaste 10 åren. 

Potentialen är stor och det är enkelt att komma igång.

Första steget kallar vi faktabaserad kundanalys och kräver ingen insats från er sida. Arbetet sker därefter iterativt i tre små enkla steg, allt för att minska tröskeln så att ni på riktigt kommer igång med förbättrad metodik och med faktabaserade beslutsunderlag på bordet. För vad händer om ni inte gör det i en förändrad omvärld?

Se gärna våra referenser och läs mer om hur The fact-based method of sales hjälper er att sälja mer med era redan befintliga säljresurser.