Sälj mer genom metodiskt och faktabaserat säljarbete!

Genom den beprövade säljutvecklingsmetoden CCustomer® hjälper vi säljorganisationer att metodiskt identifiera potential och hämta hem potentialen, så att man säljer mer.

Våra tjänster

Implementera metoden CCustomer®

Vi hjälper er att Identifiera ytterligare potential i kundportföljen, så att fokus i säljarbetet läggs på kunder med stor potential

Mål och strategi

Vi hjälper er att fokusera på kunder med potential och arbeta metodiskt, så att säljarbetet kan kalibreras och resultatet skalas upp

Identifiera potential

Vi hjälper er att ta kontroll på resultatet och säljorganisationens arbete, så att proaktiva åtgärder tidigt kan sättas in vid avvikelser mot mål

Hämta hem potential

Vi hjälper er att Identifiera ytterligare potential i kundportföljen, så att fokus i säljarbetet läggs på kunder med stor potential

Uppföljning och styrning

Vi hjälper er att fokusera på kunder med potential och arbeta metodiskt, så att säljarbetet kan kalibreras och resultatet skalas upp

Varför CCustomer?

1. Unik metod, faktabaserat arbete

Vi är helt fokuserade på sälj och har utvecklat en unik metod för faktabaserat säljarbete. Metoden är så tydligt genomarbetad i minsta detalj, vilar på faktabaserade beslutsunderlag och den är välbeprövad ute i många säljorganisationer med mycket goda resultat - se våra referenser! Vår ackumulerade kunskap för vad som krävs för att ni ska sälja mer genom faktabaserat säljarbete är unikt. Vi vet på riktigt hur ni ska göra för att hålla ihop säljarbetet hela vägen från strategiska beslut, ner till konkreta säljaktiviteter och uppföljningen.

2. Vi skapar bestående resultat

Vi är "doers" och specialister. Vi arbetar i team med er för att faktiskt få jobbet gjort och skapa resultat. Vi har gärna en långsiktig relation med er för att säkra långsiktiga resultat och ett kontinuerligt inflöde av expertkunskap. Vi hjälper er med rätt typ av verktyg för att ni själva ska kunna hantera alla förbättringar och förändringar över tid.

3. Bättre ekonomiskt utfall

Vi levererar realiserade effektiviseringar som leder till att ni säljer mer och vi ser till att ni får ut bästa möjliga avkastning mot nedlagt antal arbetstimmar. Vi levererar ett starkt business case med fokus på ROI och avgifter knutna direkt till resultat. Vårt gemensamma fokus på finansiella resultat och överföring och uppbyggnad av kunskap i ert säljteam levererar bestående resultat.

Vad behöver du hjälp med?

Alla säljorganisationer vill sälja mer och alla VD och säljchefer vill få ut mer av sin säljorganisation. Men i det dagliga säljarbete som då krävs, så upplever många bristande effektivitet och bristande kontroll över säljorganisationens arbete.

När vi inom CCustomer tittar i data vad säljare lägger sin tid på, så ser vi att man regelmässigt lägger för mycket tid på kunder med liten potential och alldeles för lite tid på kunder med stor potential. 

Det här med struktur och metod i säljarbetet upplever många är svårt att utveckla och upprätthålla över tid. När inte strukturen sitter, när inte riktningen i säljarbetet är kristallklar så leder till bristande datakvalitet och till att man inte kan inte jobba med styrning och uppföljning. Man kan inte kontinuerligt återföra lärdomar till säljorganisationen. Man kan inte metodiskt skala upp resultatet. 

Bristen på kontroll skapar en jobbig vardag för VD och säljchefer som oroar sig för hur man ska nå sina mål.

Vår erfarenhet är att det ser ut så här inom i stort sett alla företag. Vi har frågat oss varför och sedan 2013 enbart fokuserat på att finna svar. Låt oss hitta en timme tillsammans där du får berätta om var du är idag så berättar vi hur vi ser att er väg framåt blir så bra som möjligt utifrån era förutsättningar och dina förväntningar. 

Genom den faktabaserade kundanalysen säkerställer ni att ni springer på de kunder där ni har störst sannolikhet att göra affärer. Samtidigt skapar ni samsyn kring vilka kunder ni bör nedprioritera. Kundanalysen baseras på den redan befintliga rådata ni har i ert ekonomisystem.

Vi har under lång tid gjort kundanalyser i många olika branscher och vågar därför garantera att ni kommer få nya insikter om hur ni effektivt kan öka försäljningen med era befintliga säljresurser. Det sker genom att ni lägger mer tid på rätt kunder, mindre tid på fel kunder. 

Vi hjälper dig att sätta en plan för hur du ska lyckas nå dina försäljningsmål inom de ramar du har. Vi vet hur utmanande det är i början att iklä rollen som säljchef. Hur mycket nytt det är på alla fronter. Hur mycket du önskar komma igång och få allt på plats. Hur mycket du önskar kunna leverera.

Vi hjälper dig att snabbt få kontroll och överblick över både dina säljresurser och resultatet av deras arbete. Vi hjälper dig med strukturer, faktabaserade beslutsunderlag, processer, träning och att summera vägen framåt i en tydlig säljplan som beskriver hur ni tar ert företags övergripande mål och bryter ner det till konkreta säljaktiviteter för de enskilda säljarna. Vi hjälper dig även sätta upp strukturen för uppföljningen.

Vilken förbättringspotential har din säljorganisation? Hur vet du det?

Vi hjälper dig att identifiera och kvantifiera er förbättringspotential i säljarbetet genom det vi kallar Försäljningsdiagnos. Det är en metodisk, snabb och effektiv analys av centrala delar av din säljorganisation där vi vet att du troligtvis har den största förbättringspotentialen.

Försäljningsdiagnosen bygger på de insikter och erfarenheter vi fått av att ha jobbat under 6 års tid med metodisk och faktabaserad säljutveckling i stora och små företag i Sverige och Norden.

Försäljningsdiagnosen ger dig dels faktabaserade beslutsunderlag från kundanalysen, men även potentialbedömning och tydliga rekommendationer gällande: riktning i säljarbetet och segmentering, säljstyrning, träning och coachning av säljande medarbetare, framtagning av standardiserade processer och strukturerade säljbudskap.  

Genom vår välbeprövade metod hjälper vi dig att få koll på hela säljarbetet, från vilka kunder säljarna springer på till vilka säljaktiviteter de gör, hur mycket och även resultatuppföljningen deras arbete. 

Baserat på 7 års arbete med metodiskt och strukturerat säljarbete i Svenska och Nordiska företag vet vi vad som idag krävs för att du ska få koll och kunna upprätthålla den här kollen över tid så att du och din säljorganisation uppnår nya resultat.

Vikten av att ni fokuserar på rätt kunder kan inte nog poängteras, för vad händer om ni springer i full fart men åt fel håll? 

Vi hjälper dig hela vägen från att sätta riktningen i säljarbetet, till att ta kontroll över säljstyrningen och vidare till att förbättra det dagliga metodiska säljarbetet med standardiserade säljbudskap, processer och arbetssätt.

Vi är noga. Vi är metodiska. Vi är på plats och stöttar dig som säljchef och ligger på säljarna tills kvaliteten i arbetet är som den ska vara. Vi vet hur lätt det är att halka in i gamla hjulspår igen med ett ostrukturerat säljarbete som följd. Vi vet hur viktigt det är med kontinuiteten i det metodiska säljarbetet för att lyckas och vi hjälper dig så att ni undviker dessa fallgropar.

Låt oss hitta en timme tillsammans där du får berätta om var du är idag så berättar vi hur vi ser att er väg framåt blir så bra som möjligt utifrån era förutsättningar och dina förväntningar.

Hittar du inte rätt lösning? Kontakta oss så hjälper vid dig. 

Behöver du vägledning?

Ring oss eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom sälj.