Faktabaserad kundanalys

Faktabaserad kundanalys ger dig nya insikter för hur du förbättrar konverteringsgraderna och säljer mer genom att du fokuserar på rätt kunder.

Faktabaserad kundanalys baserad på er befintliga kunddata

En faktabaserad kundanalys är A och O för att prioritera rätt kunder och sälja mer. Genom den faktabaserade kundanalysen – som vi vi baserar på er redan befintliga kunddata – får vi fram var ni har störst sannolikhet att göra affärer och ni får nya insikter för hur ni kan öka konverteringen och intäkterna med era befintliga säljresurser genom att ni fokuserar på rätt kunder:

  • Vilka befintliga kunder ni har störst sannolikhet att göra affär på (vilka små kunder ni har störst sannolikhet att göra större, mot vilka kunder ni har störst sannolikhet att göra affär genom korsförsäljning)
  • Vilka f.d. kunder ni har störst sannolikhet att återaktivera
  • Baserat på kännetecknen för era bästa kunder – vilka nya kunder ni ska fokusera på och vilka ni inte ska lägga kraft på

Den faktabaserade kundanalysen blir ett beslutsunderlag till det strategiska, taktiska och operativa säljarbetet. Du skapar transparens inom säljorganisationen och får direkt tydliga actions att agera på för att sälja mer genom att ni fokuserar mer på rätt kunder!

Varför CCustomer?

1. Unik metod, faktabaserat arbete

Vi är helt fokuserade på sälj och har utvecklat en unik metod för faktabaserat säljarbete. Metoden är så tydligt genomarbetad i minsta detalj, vilar på faktabaserade beslutsunderlag och den är välbeprövad ute i många säljorganisationer med mycket goda resultat - se våra referenser! Vår ackumulerade kunskap för vad som krävs för att ni ska sälja mer genom faktabaserat säljarbete är unikt. Vi vet på riktigt hur ni ska göra för att hålla ihop säljarbetet hela vägen från strategiska beslut, ner till konkreta säljaktiviteter och uppföljningen.

2. Vi skapar bestående resultat

Vi är "doers" och specialister. Vi arbetar i team med er för att faktiskt få jobbet gjort och skapa resultat. Vi har gärna en långsiktig relation med er för att säkra långsiktiga resultat och ett kontinuerligt inflöde av expertkunskap. Vi hjälper er med rätt typ av verktyg för att ni själva ska kunna hantera alla förbättringar och förändringar över tid.

3. Bättre ekonomiskt utfall

Vi levererar realiserade effektiviseringar som leder till att ni säljer mer och vi ser till att ni får ut bästa möjliga avkastning mot nedlagt antal arbetstimmar. Vi levererar ett starkt business case med fokus på ROI och avgifter knutna direkt till resultat. Vårt gemensamma fokus på finansiella resultat och överföring och uppbyggnad av kunskap i ert säljteam levererar bestående resultat.

Behöver du vägledning?

Ring oss eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom sälj.