Faktabaserad kundanalys

Vi hjälper er att skapa faktabaserade beslutsunderlag om kundportföljens utveckling, så att den ytterligare potentialen kan identifieras.

Fakta för att identifiera potential

Den billigaste intäktskronan kommer från befintliga kunder som ni behåller och utvecklar. Den näst billigaste intäktskronan skapas genom att ni återaktiverar tidigare aktiva kunder. Den dyraste intäktskronan är troligtvis resultatet av bearbetning av helt nya kunder.

Trots det har många säljorganisationer för stort fokus på att jaga in nya kunder samtidigt som man glömmer att vårda och utveckla sina befintliga kunder.

Faktabaserad kundanalys

Den faktabaserade kundanalysen hjälper er att skapa en holistiskt och strukturerad bild av intäktspotentialen i er kundportfölj. Kundanalysen görs utifrån er redan befintliga kunddata i ekonomisystemet, främst fakturareskontran. Kundanalysen identifierar kännetecken för era bästa kunder och ger ökad förståelse för vilka befintliga, före detta och potentiellt nya kunder som ni bör prioritera, så att ni säljer mer och når era mål. Det gör den till ett av säljfunktionens viktigaste beslutsunderlag.

Vi har sedan 2013 hjälpt stora och små företag i vitt skilda branscher att genomföra faktabaserad kundanalys, så att bolagen säljer mer. Hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er att analysera er befintliga data i ekonomisystemet, så att ni får det faktabaserade beslutsunderlag som krävs för att hämta hem kundportföljens ytterligare potential. Nedan går att ladda ner vårt white paper om faktabaserad kundanalys. 

White paper om faktabaserad kundanalys

Vilken ytterligare intäktspotential finns i er befintliga kundportfölj? Vår erfarenhet säger att alla säljorganisationer kan sälja mer med sina befintliga säljresurser. Ta del av hur en faktabaserad kundanalys blir ett första steg på vägen. 

Varför CCustomer?

1. Unik metod, faktabaserat arbete

Vi är helt fokuserade på sälj och har utvecklat en unik metod för faktabaserat säljarbete. Metoden är så tydligt genomarbetad i minsta detalj, vilar på faktabaserade beslutsunderlag och den är välbeprövad ute i många säljorganisationer med mycket goda resultat - se våra referenser! Vår ackumulerade kunskap för vad som krävs för att ni ska sälja mer genom faktabaserat säljarbete är unikt. Vi vet på riktigt hur ni ska göra för att hålla ihop säljarbetet hela vägen från strategiska beslut, ner till konkreta säljaktiviteter och uppföljningen.

2. Vi skapar bestående resultat

Vi är "doers" och specialister. Vi arbetar i team med er för att faktiskt få jobbet gjort och skapa resultat. Vi har gärna en långsiktig relation med er för att säkra långsiktiga resultat och ett kontinuerligt inflöde av expertkunskap. Vi hjälper er med rätt typ av verktyg för att ni själva ska kunna hantera alla förbättringar och förändringar över tid.

3. Bättre ekonomiskt utfall

Vi levererar realiserade effektiviseringar som leder till att ni säljer mer och vi ser till att ni får ut bästa möjliga avkastning mot nedlagt antal arbetstimmar. Vi levererar ett starkt business case med fokus på ROI och avgifter knutna direkt till resultat. Vårt gemensamma fokus på finansiella resultat och överföring och uppbyggnad av kunskap i ert säljteam levererar bestående resultat.

Behöver du vägledning?

Ring oss eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom sälj.