Faktabaserad kundanalys - ta kontroll på säljarbetet mot befintliga kunder!

Den billigaste intäktskronan kommer många gånger från en befintlig kund som du behåller och utvecklar. Därför rekommenderar vi alltid våra kunder att först genomföra en faktabaserad kundanalys för att synliggöra potential i befintlig kundportfölj innan de gör något annat.

Faktabaserad kundanalys baserad på er befintliga kunddata

Den billigaste intäktskronan får du många gånger från en befintlig kund som du behåller och utvecklar. Den näst billigaste intäktskronan får du från en tidigare nöjd kund som du återaktiverar och den dyraste intäktskronan kommer ofta från helt nya kunder. Det är ett av skälen till varför det är helt avgörande för säljorganisationer att säkerställa att de fokuserar sina begränsade säljresurser där de har mest effekt.

Den faktabaserade kundanalysen hjälper dig att skapa en holistiskt och strukturerad bild av intäktspotentialen i kundportföljen. Kundanalysen gör det möjligt att identifiera kännetecken för era bästa kunder och därmed ge ökad förståelse för vilka befintliga, före detta och potentiellt nya kunder som ni bör prioritera för att öka intäkterna och nå era mål. Med andra ord, kundanalysen gör det möjligt att öka intäkterna med befintliga säljresurser genom att fokusera på rätt kunder på rätt sätt. Det gör den till ett av säljfunktionens viktigaste beslutsunderlag.

Genom den faktabaserade kundanalysen – som vi vi baserar på er redan befintliga kunddata – får vi fram var ni har störst sannolikhet att göra affärer och ni får nya insikter för hur ni kan öka konverteringen och intäkterna med era befintliga säljresurser genom att ni fokuserar på rätt kunder:

  • Vilka befintliga kunder ni har störst sannolikhet att göra affär på (vilka små kunder ni har störst sannolikhet att göra större, mot vilka kunder ni har störst sannolikhet att göra affär genom korsförsäljning)
  • Vilka f.d. kunder ni har störst sannolikhet att återaktivera
  • Baserat på kännetecknen för era bästa kunder – vilka nya kunder ni ska fokusera på och vilka ni inte ska lägga kraft på

Den faktabaserade kundanalysen blir ett beslutsunderlag till det strategiska, taktiska och operativa säljarbetet. Du skapar transparens inom säljorganisationen och får direkt tydliga actions att agera på för att sälja mer genom att ni fokuserar mer på rätt kunder!

Vilken ytterligare intäktspotential finns i er befintliga kundportfölj?

Vår erfarenhet säger att alla säljorganisationer kan sälja mer med sina befintliga säljresurser. Ta del av hur en faktabaserad kundanalys blir ett första steg på vägen. Klicka på knappen nedan och fyll i din e-post så får du vårt white paper om faktabaserad kundanalys.

Genom att klicka “Skicka” samtycker du till att vi sparar din mailadress. Dina uppgifter delas aldrig med någon annan.

Varför CCustomer?

1. Unik metod, faktabaserat arbete

Vi är helt fokuserade på sälj och har utvecklat en unik metod för faktabaserat säljarbete. Metoden är så tydligt genomarbetad i minsta detalj, vilar på faktabaserade beslutsunderlag och den är välbeprövad ute i många säljorganisationer med mycket goda resultat - se våra referenser! Vår ackumulerade kunskap för vad som krävs för att ni ska sälja mer genom faktabaserat säljarbete är unikt. Vi vet på riktigt hur ni ska göra för att hålla ihop säljarbetet hela vägen från strategiska beslut, ner till konkreta säljaktiviteter och uppföljningen.

2. Vi skapar bestående resultat

Vi är "doers" och specialister. Vi arbetar i team med er för att faktiskt få jobbet gjort och skapa resultat. Vi har gärna en långsiktig relation med er för att säkra långsiktiga resultat och ett kontinuerligt inflöde av expertkunskap. Vi hjälper er med rätt typ av verktyg för att ni själva ska kunna hantera alla förbättringar och förändringar över tid.

3. Bättre ekonomiskt utfall

Vi levererar realiserade effektiviseringar som leder till att ni säljer mer och vi ser till att ni får ut bästa möjliga avkastning mot nedlagt antal arbetstimmar. Vi levererar ett starkt business case med fokus på ROI och avgifter knutna direkt till resultat. Vårt gemensamma fokus på finansiella resultat och överföring och uppbyggnad av kunskap i ert säljteam levererar bestående resultat.

Behöver du vägledning?

Ring oss eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom sälj.