Faktabaserad kundanalys

Skapa faktabaserade beslutsunderlag om kundportföljens utveckling, så att den ytterligare potentialen kan identifieras

Kundportföljens och marknadens potential

Den billigaste intäktskronan kommer många gånger från befintliga kunder som man behåller och utvecklar. Trots det har många säljorganisationer för stort fokus på att jaga in nya kunder samtidigt som man glömmer att vårda och utveckla sina befintliga kunder.

Med befintliga kunder har man redan en relation, den behöver inte byggas upp på nytt. Det man behöver säkerställa är att man verkligen hjälper dessa att utvecklas och bli bättre; hjälper dem att köpa allt de behöver köpa. 

Den näst billigaste intäktskronan kommer ofta från tidigare nöjda kunder som återaktiveras och den dyraste intäktskronan kommer ofta från helt nya kunder.

Faktabaserad kundanalys

Den faktabaserade kundanalysen hjälper dig att skapa en holistiskt och strukturerad bild av intäktspotentialen i kundportföljen. Kundanalysen görs utifrån er redan befintliga kunddata i ekonomisystemet, främst fakturareskontran. Den gör det möjligt att identifiera kännetecken för era bästa kunder och därmed ge ökad förståelse för vilka befintliga, före detta och potentiellt nya kunder som ni bör prioritera för att öka intäkterna och nå era mål. Kundanalysen gör det möjligt att öka intäkterna med befintliga säljresurser genom att fokusera på rätt kunder på rätt sätt. Det gör den till ett av säljfunktionens viktigaste beslutsunderlag.

Hör av dig så berättar vi mer om hur den faktabaserade kundanalysen och det strukturerade arbetet att identifiera potential hjälper er att sälja mer. Nedan går att ladda ner vårt white paper om faktabaserad kundanalys. 

White paper om faktabaserad kundanalys

Vilken ytterligare intäktspotential finns i er befintliga kundportfölj? Vår erfarenhet säger att alla säljorganisationer kan sälja mer med sina befintliga säljresurser. Ta del av hur en faktabaserad kundanalys blir ett första steg på vägen. 

Varför CCustomer?

1. Unik metod, faktabaserat arbete

Vi är helt fokuserade på sälj och har utvecklat en unik metod för faktabaserat säljarbete. Metoden är så tydligt genomarbetad i minsta detalj, vilar på faktabaserade beslutsunderlag och den är välbeprövad ute i många säljorganisationer med mycket goda resultat - se våra referenser! Vår ackumulerade kunskap för vad som krävs för att ni ska sälja mer genom faktabaserat säljarbete är unikt. Vi vet på riktigt hur ni ska göra för att hålla ihop säljarbetet hela vägen från strategiska beslut, ner till konkreta säljaktiviteter och uppföljningen.

2. Vi skapar bestående resultat

Vi är "doers" och specialister. Vi arbetar i team med er för att faktiskt få jobbet gjort och skapa resultat. Vi har gärna en långsiktig relation med er för att säkra långsiktiga resultat och ett kontinuerligt inflöde av expertkunskap. Vi hjälper er med rätt typ av verktyg för att ni själva ska kunna hantera alla förbättringar och förändringar över tid.

3. Bättre ekonomiskt utfall

Vi levererar realiserade effektiviseringar som leder till att ni säljer mer och vi ser till att ni får ut bästa möjliga avkastning mot nedlagt antal arbetstimmar. Vi levererar ett starkt business case med fokus på ROI och avgifter knutna direkt till resultat. Vårt gemensamma fokus på finansiella resultat och överföring och uppbyggnad av kunskap i ert säljteam levererar bestående resultat.

Behöver du vägledning?

Ring oss eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom sälj.