Mötesbokning

Om oss_Per Finnhamma

 

“Det bästa resultatet någonsin från en ringbyrå”

Per Finnhammar, Partner EFFSO,  f.d. Head of Products and Technology IBX Business Network, Director Capgemini BPO

År 2009 höll Simon Sinek ett av de idag mest betittade TED Talks någonsin ”How great leaders inspire action”. Vi omsatte hans tankar till ett verktyg för mötesbokning. Resultatet kom direkt. Nu kan vi hjälpa dig att göra samma sak.

Eftersom försäljning idag möter en snabbt förändrad omvärld så går det inte längre att bara sälja på vad vi gör ”WHAT. Det kan man googla. Idag krävs istället mer värdeskapande i själva säljprocessen och insikter kring varför vi gör det vi gör “WHY”.

Det här påverkar alla delar av säljprocessen. Även mötesbokningen. Lösningen för att möta de nya förutsättningarna kallar vi hypotesdriven mötesbokning.

hypotesdriven-motesbokning

Hypotesdriven mötesbokning tar avstamp i WHY och leder ner till ditt erbjudande WHAT,  © 2013, 2018 CCustomer AB

Hypotesdriven mötesbokning

Vi hjälper dig att metodiskt lyfta fram dina insikter och erfarenheter kring kundernas situation och skapar en välgrundad hypotes. Därefter paketerar och standardiserar vi hypotesen så att vi effektivt kan använda den när vi bokar nykundsmöten åt dig.

Alla våra mötesbokningsuppdrag börjar därför med en inledande workshop. Under mötesbokningsarbetet får du löpande faktabaserade rapporter kring utfall och prognosvärde så att du har kontroll och överblick. Vi är noga med att helat tiden återföra insikter från arbetet så att du får djupare kunskaper om hur ni kan utveckla ert värdeskapande.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att skapa fler affärer och kunder genom ett mer metodiskt och faktabaserat mötesbokningsarbete?

Kontakta i så fall Erik Jonsson (Erik(at)ccustomer.se) så berättar han mer!


Våra uppdragsgivare får fler kunder och affärer

Vårt mötesbokningsarbete leder till att du:

  • Ökar intäkterna genom fler affärer och kunder
  • Får ett säljbudskap på plats, inklusive intresseväckare, enligt logiken Why – How – What som säkerställer att du lyfter upp konversationen på en högre nivå ”Why” i alla kundinteraktioner
  • Faktabaserad uppföljning av resultat och prognoser
  • Fördjupad kunskap kring era kunder och ert värdeskapande genom återföring av lärdomar från mötesbokningsarbetet

Intresseanmälan: Gör en intresseansmälan genom att klicka här

Konsulter: Läs mer om våra konsulter Viktor Andermo, Arvid Fredin, Erik Jonsson, Mattias Hultheimer, Nils Lundgren och August Sundström genom att klicka här.Läs mer