Att som säljare möta inköpare idag är inte lätt. Inköparen har sina metoder, utvärderingsverktyg och är svår att ens få möjlighet att prata och diskutera med. Därför kommer vi försöka hjälpa dig att bli bättre rustad i mötet med en modern inköpare. Helt enkelt försöka öka transparensen för hur moderna inköpare arbetar och tänker. I det här inlägget ska vi belysa budgivning för att bättre förstå hur inköpare ser på prissättning.

Grundläggande begrepp

Fenomenet budgivning är på intet sätt nytt, det har funnits lika länge som vi människor bedrivit handel. Under historiens gång har formerna blivit mer sofistikerade och datorer … Läs mer