Faktabaserad kundanalys

Genom att göra den faktabaserade kundanalysen utifrån din redan befintliga rådata – främst från ekonomisystemet – får vi fram data där du har störst sannolikhet att göra affärer:

  • Vilka befintliga kunder du har störst sannolikhet att göra affär på (vilka små kunder du har störst sannolikhet att göra större, mot vilka kunder du har störst sannolikhet att göra affär genom korsförsäljning)
  • Vilka f.d. kunder du har störst sannolikhet att återaktivera
  • Vilka nya kunder du ska fokusera på och vilka du inte ska lägga kraft på

Kundanalysen görs utifrån din redan befintliga rådata och analyserar kundportföljen utifrån tre perspektiv, © 2013, 2018 CCustomer AB

När du gjort kundanalysen får du nya insikter för hur du kan öka konverteringsgraderna och intäkterna med dina befintliga säljresurser genom att du fokuserar på rätt kunder.

Vår erfarenhet är att få säljchefer har gjort den här analysen. Hur ser det ut hos dig? Hur vet du att ni just nu springer på rätt kunder?


Fatta beslut utifrån fakta och öka intäkterna med dina befintliga säljresurser

Den faktabaserade kundanalysen leder till att du:

  • Ökar konverteringsgraderna och intäkterna med dina befintliga säljresurser genom att du fokuserar på rätt kunder
  • Får samsyn på kundportföljens och enskilda kunders utveckling fram tills idag

Låter det intressant? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Konsulter: Läs mer om våra konsulter Viktor Andermo, Arvid Fredin, Erik Jonsson, Mattias Hultheimer, Nils Lundgren och August Sundström genom att klicka här.Läs mer