Vi gillar data. Andra gör det inte. Men vad vi än tycker så behöver vi kunna göra trovärdiga säljprognoser som vi sedan kan följa upp och dra lärdomar av. Vi behöver kunna stå för prognosen. Försvara den. Lita på den. Och det kan ibland vara knepigt ”Hur kunde det bli så fel?”

sparring säljprognos

Hur kan man då utveckla och förbättra sättet vi gör säljprognoser på? Ett mer eller mindre kreativt och pedagogiskt sätt är följande:

Du som chef låter var och en av din säljande personal få 9 minuter på sig att rättfärdiga just sina affärer och sin prognos inför … Läs mer