Kontrollpanel för pipeline management

Är det du ser i din säljpipe just nu bra eller dåligt? Hur vet du det?

Genom att vi skapar kontrollpanelen utifrån din redan befintliga data (från CRM-systemet, ekonomisystemet och avtalssystemet) får du ett styrverktyg för att kunna öka konverteringsgrader och intäkter med dina befintliga säljresurser.

 • Du ser en sammanställning över alla säljares säljprojekt (när de förväntas bli affär, till vilken sannolikhet och med vilket belopp) och att säljprojekten är uppdaterade och relevanta
 • Du ser framdriften i säljarbetet (framdriften för säljprojekt inom säljpipen, inflödet av nya säljprojekt i pipen, säljprojekt som lämnar pipen och förloras, säljprojekt som lämnar pipen och blir till affär) och kan fatta proaktiva beslut vid obalanser i säljpipen
 • Du får en faktabaserad intäktsprognos så att du tidigt ser avvikelser och kan fatta proaktiva beslut

Med kontrollpanelen får du nya insikter för hur du kan öka konverteringsgraderna och intäkterna med dina befintliga säljresurser. Det sker genom att du får tidiga indikationer när avvikelser sker så att du tidigt kan sätta in proaktiva åtgärder. Vi är systemoberoende och använder den information du redan matar in i dina befintliga system.

Tre vyer för ledningsgrupp, säljchef och säljare

Utvecklingen i säljpipen sammanställs i tre vyer för att svara på frågor för ledningsgrupp, säljchef och säljare.

Tre vyer för ledningsgrupp, säljchef och säljare © 2013, 2018 CCustomer AB

Vy 1 – Dashboard överblick ger ledningen tidiga indikationer när avvikelser sker så att man kan sätta in proaktiva åtgärder.

Vy över pipeline management för ledningsgrupp © 2013, 2018 CCustomer AB

 • Vad har vi i vår pipe? Hur utvecklas pipen?
 • Hur effektiva är vi, vilken konverteringsgrad från olika nivåer?
 • Hur lång tid tar det från varje nivå till affär?
 • Vilken är den faktabaserade intäktsprognosen framöver? Kommer vi nå budget?

Efter ett halvår är de faktabaserade värdena en god indikation. Siffrorna är kvalificerade först +12 mån när man hanterat alla säsonger drivet över kalenderåret.

Vy 2 – Dashboard detaljer visar framdriften för varje säljprocess inom respektive affärsområde.

Vy som visar framdriften av varje säljprocess © 2013, 2018 CCustomer AB

Det här är säljchefens underlag för att stötta säljarna i varje enskild säljprocess

 • Vilka affärsområden och potentiella kunder ska vi fokusera på?
 • Vilka potentiella kunder ligger konkret i respektive nivå?
 • Hur länge har de legat?

Vy 3 – Dashboard insamling ger den enskilde individen överblick av framdriften i det dagliga säljarbetet.

Styrsystem säljarbete 3Vy för framdriften av det dagliga säljarbetet © 2013, 2018 CCustomer AB

 • Vilka ärenden är jag ansvarig för att driva framåt?
 • Vilka har utvecklats sedan senaste veckan? Vilka ligger still? Vilka har förlorats?

Fatta beslut utifrån fakta och öka intäkterna med dina befintliga säljresurser

Kontrollpanelen för pipeline management leder till att du:

   • Kan säkerställa framdrift i säljarbetet
   • Kan säkerställa att säljprojekten är uppdaterade och relevanta
   • Får en faktabaserad intäktsprognos och tidigt kan vidta proaktiva åtgärder vid avvikelser

Låter det intressant? Hör gärna av dig så berättar vi mer!Läs mer