Marknadsanalys

I en snabbt föränderlig omvärld behöver riktningen i ditt säljarbete vara tydlig. Säljarbetet ska bidra till att ni som företag når ert övergripande mål. Säljutvecklingsarbetet måste därför på ett strukturerat sätt ta avstamp i företagets mål och strategi så att det blir ett tydligt fokus.

Om ni har de mål och strategier på plats som behövs för att sätta en tydlig riktning i säljarbetet, så hjälper vi er att ta avstamp i det redan framtagna materialet. Om ni inte har det på plats så, så processleder vi er för att skapa en god grund och vi utför vid behov marknadsanalys.

Faktabaserat och proaktivt säljarbete drivs enligt en strukturerad process i fem steg, © 2013, 2018 CCustomer AB

Marknadsanalys

Typiska aktiviteter vi hjälper dig med i marknadsanalysen är:

 • Definiera uppdrag, syfte och mål för din verksamhet
 • Marknadskartläggning för att ta fram insikter kring dina styrkor, svagheter och framgångsfaktorer
 • Justera och utveckla erbjudande och prissättning
 • Konkurrentanalys
 • Win-analys för att förstå varför kunderna väljer er framför sina andra alternativ
 • Loss-analys för att identifiera rotorsakerna till att kunder förloras
 • Diagnos på säljfunktionen för att identifiera förbättringspotential
 • Övergripande kund- och produktsegmentering
 • Kartlägga styrkeförhållandet mellan dina kunder och dig som leverantör
 • Kartläggning av försäljnings- och marknadsprocesser
 • Kartlägga kundens köpprocess och hela eller delar av er säljprocess

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att öka intäkterna genom ett mer faktabaserat, metodiskt och proaktivt säljarbete?

Kontakta i så fall Erik Jonsson (Erik@CCustomer.se) så berättar han mer!


Våra kunder hämtar hem outnyttjad potential

Vårt arbete leder till att du:

 • Hämtar hem tillväxtpotentialen i din befintliga kundportfölj som ofta ligger och väntar på att bli upplockad
 • Accelererar intäkterna på kort sikt
 • Får en konkret operativ plan för hur du kan utveckla och förbättra ert försäljnings- och marknadsarbete på kort och lång sikt

Intresseanmälan: Gör en intresseansmälan genom att klicka här

Konsulter: Läs mer om våra konsulter Viktor Andermo, Arvid Fredin, Erik Jonsson, Mattias Hultheimer, Nils Lundgren och August Sundström genom att klicka här.Läs mer