SÄLJTRÄNING – SYSTEMATISKT SÄLJARBETE

Försäljning idag handlar om att skapa värde hos företagets kunder och det är den säljande medarbetaren som är den stora värdeskaparen. Det ställer helt nya krav på säljrollen.

Systematisk träning och utbildning

Utifrån vår process i fem steg för ett modernt och effektivt säljarbete har vi tagit fram konkreta verktyg och modeller för att hjälpa säljande medarbetare och i förlängningen alla medarbetare inom företag att bli mer effektiva i sitt värdeskapande och prestera bättre.

Våra uppdrag sträcker sig från enskilda utbildningar till fullständiga säljakademier och alla våra aktiviteter är anpassade efter de behov och målsättningar du som uppdragsgivare har.

Vi tränar specialister, tekniker, konsulter, projektledare, chefer och försäljare att bedriva ett mer medvetet, systematiskt och proaktivt säljarbete och utbildningarna skräddarsys tillsammans med dig utifrån era behov och mål.

Expandera konversationen bortom uttalade behov

Vi tränar specialister, tekniker, konsulter, projektledare, chefer och försäljare:

  • Att driva ett faktabaserat, metodiskt och proaktivt säljarbete mot befintliga och nya kunder
  • Att indentifiera värden som kunderna är villiga att betala för
  • Att skapa kommersiell insikt
  • Att ta fram ett gemensamt säljbudskap
  • Att systematiskt leda kunden från en större insikt “WHY” till er lösning “WHAT”

Vill du höra mer om hur dina medarbetare kan agera mer medvetet, strukturerat och proaktivt i säljarbetet?

Kontakta Erik Jonsson (Erik@CCustomer.se) så hjälper han dig!

Lärare och coacher: Läs mer om våra lärare Erik Jonsson, Mattias Hultheimer och Arvid Fredin genom att klicka här


Rätt träning leder till bestående kunskaper

Våra träningar resulterar i bestående kunskaper som ligger till grund för att du:

  • Hämtar hem tillväxtpotentialen i din befintliga kundportfölj som ofta ligger och väntar på att bli upplockad
  • Accelererar intäkterna på kort sikt
  • Kan arbeta mer medvetet och systematiskt i säljarbetet för att uppnå ständiga förbättringar i arbetssätt, metoder och resultat


Läs mer