Category: Faktabaserad kundanalys

Många säljare lägger för mycket tid på kunder med liten potential och för lite tid på kunder med stor potential. Man har svårt att besvara – vilka kunder ska vi egentligen prioritera och vilka ska vi inte lägga tid på?

Otydliga prioriteringar

Otydliga prioriteringar är vanligt på många håll, även i säljorganisationer. Då säljarens tid är det mest dyrbara säljaren har, så slår otydliga prioriteringar hårt på det resultat som uppnås. Läggs tid på en sak så är det direkt andra saker som inte hinns med. 

Vi ser att företag ofta har planer och strategier för vilka kunder man ska … Läs mer

Vi ser det gång på gång! En liten del av företagets kunder står för en stor del av intäkterna och lönsamheten.

Denna lilla klick av kunder är så oerhört betydelsefull. Trots det möter vi ofta förvåning från säljchefer och företagsledare när vi gräver fram, organiserar och visualiserar just deras data. “Jag hade det på känn, men inte att det var så här tydligt”.

Philip Kotler uttrycker det med 20-80 regeln inom marknadsföring: de 20 procent mest lönsamma kunderna står för 80 procent av vinsten.

Blogg_80_20

Varje gång vi visar vd, försäljnings- och marknadschefer att sambandet råder även i deras företag, så … Läs mer

Tagged with: , , , , , , , ,